TELEPATICKÝ SEMINÁŘ LIFENETU :  VÝZVY 2021

V sobotu, 30. ledna 2021, v době 9.00-11.00h ráno.

Opakujeme ve středu, 3. února, v době 20.00 - 22.00h.

 

Program semináře najdete v různých jazycích den předem na https://www.lifenet.si/ nebo https://www.lebensnetz-geomantie.de/.

 

Pracujeme zarovnáni se Sluncem, tedy začínáme v danou hodinu místního času.

Pokud potřebujete, přečtěte si Průvodce telepatickými semináři, který je zveřejněný na výše uvedených webových stránkách.

Vytiskněte si plán setkání nebo jej mějte v počítači či telefonu u sebe, abyste mohli dodržovat časový plán.

 

9.00 - 9.10   Naladění skupiny

1. Uvědomte si, že jsme jako skupina rozptýleni po celém světě. Nastavte své citlivé anténky a vnímejte přítomnost členů skupiny.

2. Vytvoříme kruh a pozveme naše předky i potomky lidské rasy, aby se k němu připojili. Uvědomte si, jaké to je, když nám stojí po boku v jednom kruhu.

3. Nyní pozveme také elementární a archetypální bytosti pozemských království, aby se k nám připojily. Uvědomte si, jaké to je, když s námi stojí v jednom kruhu.

4. Za pomoci své představivosti vytvoříme náš společný skupinový prostor. Prostor má tvar koule, složené z několika vrstev jemných membrán.

5. Ke sladění na stejnou časovou úroveň si představte spirálu  vycházející ze Země, která nás vyzdvihne na takovou časovou úroveň, jež nás propojí. Pokud budete v průběhu semináře rušeni, vraťte se do chráněného prostoru a pokračujte odtud.

 

9.10 - 9.30   Viry reprezentují Základní síť, která umožňuje Životu, aby se projevil na Zemi

Během roku globální karantény je naše kultura sycena a udržována v ničivém strachu z virů. Jako globální civilizace nyní čelíme nebezpečí ztráty půdy pod nohama, spolu se všemi ostatními bytostmi projevených dimenzí reality. Po miliardy let své nepřetržité práce viry udržovaly život na Zemi. Stěžejní roli virů nelze nahradit, pozměnit nebo manipulovat „vědeckými“ přístupy k zastavení nebo potlačení současné pandemie, nebo pandemií budoucích.

1. Představte si, jak kráčíme po koberci, složeném z virů, na němž stojí stromy a celý svět rostlin, se zvířaty pobíhajícími kolem… každý vir na koberci vypadá jako miniaturní krystal, odlišný od  všech ostatních. Prociťte jejich kvalitu.

2. Kráčejte po tom koberci s velikou citlivostí, vděčností a láskou. Udělejte několik kroků sem a tam, a představujte si, že kráčíte po tomto jemném koberci virů.

3. Nyní se posaďte a uvědomte si, že neexistuje pouze jedna vrstva virů, ale nekonečný počet vrstev. Prociťte kvalitu sféry virů kolem nás, rozpínající se vysoko do atmosféry, hluboko do Země, a stejně tak i do nás.

4. Pokud lidstvo trpí nebezpečnými viry, je to proto, že jsme ztratili spojení s matricí života. Je to poslední varování. Oddělte planetární sféru virů od lidského strachu a agrese. Probuďte lidstvo - role virů chránících tkáň života může být a bude vyslyšena a pochopena.

 

9.30 - 9.50   Chraňte svobodu být, kým skutečně jsme

Až bude sféra 5G satelitů kolem Země dokončena s jejími kontrolními systémy, jejich prostřednictvím bude možné napodobit Boha, který „ví“ o každé naší intimní myšlence - a dovede nás svést na zcestí. Pro ochranu a udržení naší individuální a sdílené svobody se každý člověk může a musí stát soběstačným v nejširším smyslu slova.

1. Srdce, které bije na levé straně hrudi má pátou komoru, kde je skrytá matrice vašeho pravého já.

2. Představte si, že jdete do svého srdce, klepete na dveře a vstupujete do této páté komory svého srdce. Zůstaňte tam chvíli a buďte zajedno s jiskrou své pravé identity. Jak to je cítit její přítomnost uvnitř sebe?

3. Pak sestupte do oblasti svého břicha. Užívejte si tu tanec ohromné komunity mikroorganismů ! Ztělesňují vše, co potřebujeme pro svůj život, abychom byli zdraví, šťastní a vyživovaní.

4. Potom vystupte do dutiny své hlavy. Zde je uloženo veškeré vědění klastrů světů Gaie, vaše opravdové „internetové“ spojení.

5. Prociťte tuto vzácnou sbírku a sílu a radujte se ze své nezávislosti na vnějších tlacích.

 

9.50 - 10.00   Semeno nového prostoru Země je připraveno vyklíčit

1. Představte si, že mezi prsty držíte lískový oříšek. Přibližte jej ke svému uchu a zatřepejte s ním, až uslyšíte skákající semeno uvnitř skořápky.

2. Zatímco se skořápka plní vodou, zvučte různé tóny. Jakmile je semeno zvlhčené, brzy vzklíčí.

3. Ke vzklíčení semeno potřebuje také teplo. Umístěte semínko nové Země do svého srdečního prostoru a zahřejte ho svým nadšením a láskou pro rozvíjející se vícerozměrnou Zemi.

 

10.00 - 10.20   Přestávka k obnovení sil a představivosti.

 

10.20 - 10.40 Ve světě fungují protisíly, které by rády na poslední chvíli zaměnily pravé semeno za falešné a to infiltrací určitého kódu do lidského elementárního srdce.

1. Představte si, že sedíte v otevřené tlamě hrozivého draka. Jeho tlama se může každou chvíli zavřít a je po vás.

2. Nebojte se, jděte dolů do svého středu, kde jste zakořeněni v Gai a přiveďte vibraci klidu do celého svého těla.

3. Pečlivě naslouchejte svému nitru. Jestliže máte pocit, že je ve vašem těle část, která není v klidu, přiveďte tam mír a harmonii. Přitom si buďte obzvlášť vědomi vašeho elementárního srdce na spodní části hrudní kosti.

4. Pak se rozhlédněte a uvědomíte si, že spolutvůrci tohoto telepatického semináře jsou přítomni v tlamě toho samého draka, spolu se svými rodinami, domovy, celou okolní přírodou…

5. Tento „hrozivý“ drak zastupuje prvotní síly Gaie, které zahrnují a udržují všechny existující sféry světa.

 

10.40 - 11.00.  Gaia má připraveny podmínky pro projevení se Nové Země

1. Představte si, jak kráčíte po stezce vedoucí dolů k jezeru, naplněnému křišťálově čistou vodou.

2. Když dojdete ke kraji jezera, nezastavujte se, ale pokračujte v chůzi až se celí ponoříte do vod jezera. (Pokud chcete, můžete stát a kráčet na místě.)

3. Nyní jste obklopeni křišťálově čistou vodou. Rozhlédněte se a vnímejte. To je kvalita nové Země, kterou Gaia připravila, aby se klíčící semeno nové reality mohlo vyvíjet do nové vícerozměrné reality a nové Kultury Gaie.

4. Buďte pozorní k mini čakrám, které se objevují všude na okraji vaší aury. Nesou novou kvalitu, kterou je potřeba integrovat do našich těl, abychom se přizpůsobili novému uspořádání reality.

 

Závěr

Poděkujeme si navzájem i naším hostům z paralelních světů. 

Prosíme, zúčastněte se a spolupracujte s námi znovu při opakování tohoto semináře, aby toto poselství bylo silné a jasné.