Velmi citlivě vnímám souvislosti obytného a krajinného prostoru. Bydlím v Dejvicích. Krásná čtvrť. Žije se tu parádně. Až na pár věcí, které mi nedaly delší dobu spát. Řídím se 'když něco chceš změnit, tak o tom nemluv a udělej to.' Už na počátku léta 2016 jsem začala připravovat projekty, kterými jsem pak oslovila místní úřad. Proběhlo několik schůzek s místostarosty Evou Smutnou a Martinem Poláchem, v Kanceláři architekta s Bohumilem Beránkem. Zdálo se, že jsou nakoloněni a toto dílo podpoří. Jak se říká, čas ukáže pravdu. 

Na podzim roku 2016 vyhlásila Městská část Prahy 6 soutěž 'Nápad pro Šestku', do kterého veřejnost mohla poslat své návrhy na zlepšení veřejného prostoru.

Respekt, úcta, člověčina, propojení odděleného, zdravý život ve městě. To jsou témata Nápadů, které jsem předložila. Oba se týkají městské krajiny od Flemingova náměstí po park L.Cardénase a W.Brandta na Praze 6.

Poctu krajině a lidem-Bubeneč-Praha 6 jsme tvořili spolu s Janem Tajbošem. Jsou zde energetická centra, která spolu souvisí, ovšem komunikují spolu jen velmi slabě. Jejich původní síla je roztříštěná městskou zástavbou a strukturou. Pomocí kamenných stél, kosmogramů, fontány a kosmologie života v chodníku se oživí tyto vitální síly krajiny. Geomantický průzkum krajinných fenoménů byl již proveden dříve a tak jsme mohli rychle reagovat na výzvu Prahy 6 s Nápady. Ale Praha 6 si zaslouží větší pozornost z tohoto úhlu pohledu. Rádi bychom spoluprácovali s MČ P6 na širších souvislostech městské krajiny.

Pestré a jedlé Dejvice a Bubeneč vznikl s Alenou Gajduškovou. Doplňuje chybějící přirozenou úroveň zeleně, pestrost trvale rostoucích květin, jedlých keřů a cibulovin. V parku N.Tesly navrhujeme divoký ovocný sad s posezením v ulicích pod stromy trvalé podsady z květin a v parku na Flemingově náměstí popínavé kytky ke vzrostlým dubům. Vnášíme tak vizuální jemnost, pestrost a zároveň užitečnost do tohoto pásu zeleně, který bude podporovat dobrý Život na mnoha úrovních.

 

A jak to dopadlo? Ve veřejném hlasování soutěže 'Nápad pro šestku' jsme nevyhráli. Nevzdala jsem to. Požádala městkou část Prahy 6 pouze o souhlas s realizací Pocty krajiny a lidem, kde se jedná o umístění geo-litopunkturních stél. Investora jsme měli. Žádné peníze jsme od města nežádali. Dne 25.1. 2018 přišel dopis MČ Prahy 6 s nesouhlasem. Důvody cituji: 'Ve veřejném prostoru jsou zpravidla umísťována umělecká díla, pomníky, sochy a prvky, které vždy odkazují na společné povědomí o jejich smyslu či záměru, toto povědomí je zpravidla sdíleno širší veřejností. Jedná se převážně o připomínky historických nebo významných činů, události anebo osobnosti. Artefakty, které jsou úzce náboženské, mystické anebo esoterické povah a splňují roli pro malou skupinku lidí či jednotlivce, nejsou pro veřejnost vhodné. Představují symboly spíše soukromého a intimního rázu a hrozí tak, že nebudou veřejnosti sdíleny či pochopeny.' Ing. Jana Jelínková, vedoucí Kanceláře architekta

Chápete umělecká díla umísťovaná ve vašem okolí? Líbí se vám?