Veřejná nábytková dílna

Pilotní provoz nábytkové dílny pro veřejnost se v únoru 2016 usídlil v bývalé knihovně na Letné, Milady Horákové 56, Praha 7. Záměrem bylo zjisJt, jaký je zájem veřejnosti o jednoduché renovace a opravy nábytku, který by jinak skončil na skládce, jaký je zájem o rukodělné práce a téma recyklace, renovace a redukce spotřeby vůbec.

Vytvořili jsme pestré místo setkávání, výměny zkušeností i přirozeného vzdělávání, tedy místo obnovy nejen starého nábytku. Anglický výraz RE-USED centrum lze česky pouze popsat jako místo, kam jeden přinese to, co se mu nehodí, a druhý si to může odnést. V našem případě lidé odcházeli s kousky nábytku obohacenými jejich vlastní tvořivostí, Duší. Pod odborným vedením truhlářů a čalounic v otevřené dílně nebo na specializovaných workshopech tak vznikaly jedinečné originály k nezaplacení.

Zájem veřejnosJ byl veliký, hned první den s námi slavnostně zahájilo provoz 20 nadšenců, získali jsme stálé návštěvníky, workshopy i přednášky byly téměř pokaždé naplněny.

V doprovodném programu jsme dali prostor lidem. kteří již dělají konkrétní činy, vedoucí k uzavření koloběhu nejen věcí. V rámci tématických týdnů u nás byli umělecký truhlář Adam Kratochvíl, čalounice Lucie Jelínková a Radka Bílková, slow designérka Iveta Šugárková, která nás intenzivně podporovala v organizaci už od přípravné fáze po celou dobu, sociální antropoložka Ivana Hermová, Zdrojovna, Prazelenina, Kokoza, Institut cirkulární ekonomiky, výměnné systémy PraLETS a Hearth.net, a také Pestrá zóna s aktuálním tématem nepodmíněného základního příjmu jako lidského práva na důstojný život.