TVOŘÍME KULTURU GAIE 

vize a cvičení

Právě pracujeme na překladu této nejnovější a rozsáhlejší knihy Marko Pogačnika. 

Uprostřed tíživých ekologických krizí nabízí Marko novou naději. Poté, co čtyři desetiletí intenzivně pracoval v oblastech holistické ekologie (geomantie) a léčení Země, nyní formuluje vizi kultury založené na spolutvoření s Gaiou (Zemí), jejími elementárními světy a bytostmi z paralelních evolucí. Součástí knihy je i pracovní sešit s desítkami kreseb a meditativních cvičení, která pomáhají překonat duševní překážky, tím že člověk kultivuje kvalitu živé představivosti.

 

Tu úryvek:

Země, Gaia, se všemi svými bytostmi, viditelnými i neviditelnými, nabízí lidstvu úžasnou příležitost žít a dýchat ve světě fyzické hmoty, užívat si a oslavovat její krásu a tvůrčí potenciál. Její pohostinnost jsme do jisté míry přetavili v cenné zkušenosti a tvůrčí činy. Avšak zároveň jsme my lidé také nevědomě Zemi vykořisťovali, bez ohledu na důsledky a bez ohledu na ostatní bytosti života.

Nastal čas rozhodnout se, kterou z těchto dvou cest se vydáme. Jediná cesta, která dává smysl, je znovu se spojit s podstatou života a přijmout láskyplné partnerství s Gaiou, Zemí. Tato cesta zahrnuje náročnou transformaci našich současných kultur a může vyvolat změny v mnoha aspektech ztělesněného světa, jak jej známe, jak se budeme nadále vyvíjet do budoucnosti.

 

Jsme vděčni za jakoukoliv podporu, i finanční:  2001878711 / 2010