Telepatická cesta SLOVINSKEM - Bohijn, Triglav

Neděle, 12. července 2020

 

Mezinárodní setkání Network for Life (LifeNet / Lebensnetz) se mělo konat u jezera Bohinj 13-15. července 2020. Protože to není možné kvůli uzavření hranic z důvodu Covidu a globálního lockdownu, připravili jsme telepatickou formu setkání. Organizuje Asociace VITAAA ze Slovinska. Program připravil Marko Pogačnik ve spolupráci s dalšími skvělými lidmi z LifeNet.

Setkání je založeno na telepatické komunikaci, takže si můžete svobodně vybrat místo, ze kterého budete spolupracovat. Plán tohoto setkání najdete v různých jazycích na domovské stránce LifeNet Gathering:  www.lifenet.si/meditations/

Nebojte se časových rozdílů. Pracujeme zarovnáni se Sluncem, takže začněte v 9:00 svého časového pásma.

Pozvaní jsou ti, kteří projevili zájem o LifeNet Gathering v roce 2020, ale můžete přizvat i své přátelé nebo kolegy, kterým důvěřujete, a předat jim tento plán e-mailem. 

Vytiskněte si plán setkání nebo jej mějte u sebe v počítači či telefonu, abyste mohli následovat časový plán.

 

9.00 - 9.20 Propojení a sladění skupiny

 • Dejme si čas cítit vzájemnou přítomnost  a vytviříme kruh nad Bohinjským jezerem (podívejte se na přiloženou mapku).
 • Jak se cítí naše rodina, oddaná geomantii, geokultuře a proměnám Země?
 • Pak pozveme strážce naší milované planety a elementální bytosti krajiny, kteří jsou připraveni nám pomáhat v naší práci, aby se připojili k našemu kruhu, a také přátele z říše předků a andělské říše. Prociťte, jaké to je stát v kruhu společně s těmito bytostmi.
 • Nyní potřebujeme vytvořit éterickou sféru (kouli), ve které budeme pracovat a užívat si našeho dnešního společenství. Představte si, že sedíme společně s pozvanými bytostmi v kulovitém prostoru,  obklopeném barevnými membránami. Čas od času si během setkání připomeňme tuto ochrannou sféru, která nám umožňuje pracovat společně  v míru a dotýkat se klíčových aspektů naší současné epochy.

 

9.20 - 9.40 Bohinjské jezero, místo našeho setkání

V posvátné krajině hory Triglav představuje Bohinjské jezero její fokus (záměr) proměny a transmutace.

 • Stále stojíme v kruhu nad Bohinjským jezerem. Z hloubky jezera vystupuje skrze náš kruh vír silné energie proměny, složený z lidí a dalších bytostí, které jsme přizvali, aby se k nám připojili. 
 • Za našimi zády a všude kolem jsou rozptýlené vzory odcizené civilizace, která ztratila své spojení s podstatou života a pravdou.
 • Představte si, že mezi sebou vytváříme kanály, prostřednictvím kterých mohou tyto vzorce, energie a je podporující bytosti vstoupit do víru transformace (tak aby se životní energie zmrazená v těchto odcizených formách  mohla vrátit ke zdroji života).
 • Tanec transformace podpoříme tónováním samohlásek. Buďte si vědomi tohoto procesu. 

 

9.40 - 10.00 Téměř totální kontrola nad srdci a myslí lidí skončila (projevila se jako izolace v Covidu, se všemi jeho sociálními a psychologickými důsledky)

Musíme dát jasné znamení, že dlouhá epocha, kdy sílám cizím naší milované Zemi, bylo dovoleno omezovat lidskou rodinu, skončila. Bylo dosaženo bodu téměř úplné kontroly nad Zemí a lidmi. To neumožňuje lidem vzpomenout si na náš skutečný původ a účel našich životů. Bohinjské jezero má schopnost převést tyto strašné síly na druhou stranu Univerza, kde mohou nalézt své pravé místo.

 • Stále se vznášíme jako velký kruh nad Bohinjským jezerem s vědomím úkolu, který hodláme uskutečnit. Nyní, aniž ztratíme formu našeho kruhu - držíme se za ruce, abychom vyjádřili naši jednotu - sestupujeme do hlubin jezera.
 • Na dně nacházíme tunely, které vedou tělem Země na druhou stranu Univerza, které existuje v zádech Gai.
 • Nasměrujeme tyto síly-bytosti do těchto tunelů, do sféry jejich transformace.
 • Poděkujeme za povolení to vykonat a vrátíme se na hladinu Jezera.

 

10.00 - 10.20 Přestávka k zapsání zkušeností, k šálku čaje či kávy.

 

10.20 - 10.30 - Pozvání  blízkým lidem, aby probudili kreativní sílu svých srdcí

Doposud jsme využívali transformační potenciál jezera Bohinj. Nyní se přesuneme k sousednímu jezeru Bled. Na posvátném jezeře Bled, na jeho skalnatém ostrově je poutní kostel zasvěcený Marii jako Matce Života. 

 • Vytvoříme znovu náš kruh kolem ostrova stojíce nad vodou jezera. 
 • Představte si, že povrch ostrova je překrytý tenkou vrstvou zrcadla.
 • Takto ostrov zrcadlí světlo našich srdcí.
 • Uvědomte si, že ostrov Bled zná atomovou sílu a krásu lásky uložené (nepoznané!) v lidském srdci.
 • Komplexní systém našich lidských srdcí, probuzený zrcadlením ostrova, začíná rozvíjet svou nesmírnou kreativní sílu a krásu. Ciťte to! 
 • Vězte, že je to náš nejcennější vnitřní potenciál, který nás dokáže dokonale ochránit a dostat na novou úroveň planetární evoluční stezky.
 • Nakonec se otočte a pošlete toto poselství do světa, abyste připomněli lidským bytostem, kdo jsme jako lidské bytosti a jak vzácný kreativní potenciál neseme (většinou nerozpoznaný) ve svých srdcích.

 

10.30 - 10.50 Kulovité membány - naše nová realita

Již dvě dekády Země projevuje nový prostor reality. Výsledkem jsou velmi náročné chaotické situace na planetě na jedné straně a vznik nových podmínek pro život na straně druhé. Aby nás nezničily chaotické situace, Země nabízí systémy tekutých (fluidních) membrán, které můžeme použít kráčením stezkou života. Abychom mohli tento dar zažít, měli bychom se přesunout severozápadně od Bledu k pramenům řeky Sávy zvaným Zelenci. Voda vychází přímo ze země a vytváří mnoho jezer s křišťálově čistou vodou.

 • Vytvoříme náš kruh nad vodní krajinou Zelenců.
 • Představte si jemné kapky vody, vypařující se z pramenů pod námi, vytvářejte jemné membrány kolem každého z nás a okolo celé skupiny.
 • Zůstaňte chvíli uvnitř vodních membrán Zelenců, aby každá buňka vašeho těla, každý z vašich mikroorganizmů a vaše elementární já mohly absorbovat do své paměti nový prostor, kterým bychom se měli pohybovat nebo být obaleni při putování po cestách na planetě.

 

10.50 - 11.10 Pro děti světa

Vracíme se na místo nad pobřežím Bohinjského jezera, které bylo ustanoveno jako místo setkání pro LifeNet Gathering 2020. Tady do ubytovny pro mládež (youth hostel) přijíždějí školní děti z celého Slovinska na školu v přírodě.

Toto je příležitost obdarovat děti světa. Pro tento účel použijeme GAIA TOUCH rituál zvaný Slza boží milosti.  Rituál provedeme třikrát - jednou pro děti trpící hladem, jednou pro týrané děti a jednou pro děti trpící nadměrnou racionalitou školního systému.

 • Zvedněte ruce v gestu modlitby do úrovně svého srdce a nechejte kapku svého soucitu (týkající se dané osoby, místa nebo situace) dopadnou do prostoru mezi vašimi dlaněmi.
 • Skloňte se k Zemi a svou představou jděte hluboko do království Gaie, Matky Života. Ze svých dlaní vytvořte nádobu a požádejte Gaiu o kapku jejího odpuštění, která souvisí s úzkostí nebo urážkou způsobenou danému aspektu života, místu nebo jejím bytostem.
 • Narovnejte se a zvedněte nádobu ze svých rukou (již obsahující kapku vašeho soucitu a kapku odpuštění od Gaie) k nebesům a požádejte o kapku božské milosti.
 • Léčivá voda je nyní sebrána homeopatickým způsobem. Veďte nádobu ze svých rukou tak, že ve vaší představě nasměrujte léčivou vodou k určenému cíli. Záměr vašeho srdce a pozornost vašeho vědomí spolu tvoří most, který vede léčivý impulz tam, kam je potřeba.
 • Poděkujte. Tento rituál funguje i na velké vzdálenosti na principu osobní víry a telepatie. 

 

11.10 - 11.30  Závěr: Znovuvytvoření Sítě pro Život (Network for Life - LifeNet)

Abychom znovu vytvořili Síť pro Život  (Network for Life), přesuneme se znovu do prostoru nad Bohinjské jezero. Tentokrát se setkáme vysoko nad tou částí jezera, která je blíže jeho ústí. Tam vytvoříme náš kruh. 

 • Vytvoříme kruh, kterého se účastní také bytosti, které jsme pozvali na začátku, jako otevřené centrum, odkud se Síť pro Život (Network for Life) šíří do všech stran Země.
 • Každý uzel na síti reprezentuje osobu, skupinu probuzených lidí nebo skupinu bytostí z paralelních realit, které milují stvoření Gaie a různými způsoby aktivně podporují kvantový skok Země, aby přemístily život planety a jejích bytostí na novou evoluční úroveň.
 • Prociťte LifeNet jako otevřenou síť věnovanou pravdě moudrosti Gaie, která se vyjadřuje prostřednictvím rozmanitých rukou lásky. 
 • Poděkujeme si navzájem a všem bytostem, které nás měsíce podporovaly při Gathering 2020. Další měsíce věnujeme organizaci našich aktivit na praktické úrovni.

 

PLÁN CESTY