Cvičení Gaia Touch a základy geomantie.

Země zvýšila své vibrace a tomu se potřebujeme, my lidi, přizpůsobit. Dosavadní struktury, prostory, hodnoty se stávají stále více nespolehlivé, nejisté a prázdné. Geomantie a cvičení Gaia Touch (Dotek Země) měly pro mě osobně ohromný význam v průběhu mých vlastních transformačních procesů. Cítím se teď povolána své dlouhodobé zkušenosti předávat dále.

V souvislosti s proměnami Země, tato cvičení v krajině podporují osobní rozvoj takovým způsobem, aby člověk byl schopen se přizpůsobit nově vznikající realitě a připravil na to různé úrovně vlastního těla. S touto průpravou bude navíc schopen se zapojit do procesů proměn aktivně. 

Cvičení jsou kombinaci pohybů těla a schopnosti imaginace, takový druh jógy, určený pro spolupráci s Gaiou. Jejich prováděním podporujeme i daná místa a bytosti v jejich vlastním úsilí.

Autorem cvičení Gaia Touch je Marko Pogačnik,(1943) slovinský geomant, umělec, sochař. UNESCO jej jmenovalo umělcem míru pro léta 2016-2018. Inspirací mu byly elementární a další bytosti mnoha posvátných míst Země. Jak říká, bytosti Gaie nabídly nám, lidským bytostem, pomoc lépe se sladit s vícerozměrnou povahou naší domovské planety a s ostatními obyvateli různých úrovní reality.

Marko Pogačnika znám od roku 2006. Pracovali jsme se na mnohých geopunkturních projektech a seminářích. V současné době překládám jeho knihu Univerzum lidského těla s cvičeními Gaia Touch do češtiny. 

Budeme se setkávat na různých místech České republiky.

 

Květen    25-26.05.2019 - Praha

Červen   17-18.06.2019 - Jeseníky

Červenec 20-21.07.2019 - Orlické hory

Září         07-08.09.2019 - Adršpach

 

Příspěvek: 2.000 Kč,  ubytování a jídlo s iúčastníci zajišťují sami..

Počet míst omezen (15). Zaplacením zálohy 1.000 Kč na účet Raiffeisen bank. 2079190001/5500 si jej rezervujte. Zároveň mi pošlete mail, abych Vám předala detaily semináře.

Děkuji a těším se na Vás !