Procházky s Gaia Touch cvičením 

Krajina nás uklidní, ztiší a hlavně sladí s právě probíhajícím procesem proměny Země.  Můžete je cvičit i doma, duchovní svět přijde za vámi. Uvolníme naše fyzická i jemněhmotná těla a spojíme se s osobní silou. Budeme společně tvořit Nové. 

Kdo tato cvičení nezná přímo od Marko Pogačnika, vřele doporučuji touto cestou se s nimi seznámit a pak v nich pokračovat podle právě vydané knihy Tanec s proměnami Země (www.malvern.cz). Geomantii se věnuji od roku 2006.
 

Příklady Gaia Touch cvičení

- osvobození se od strachu

- nový způsob uzemnění  

- nové principy tvoření 

- sladění s novým věkem živlu Vzduchu

- komunikace s přírodními světy

- otevření se vícerozměrné realitě

- propojení se s tvůrčí sílou v našem těle 

- prpojení se s vyživující a ochrannou kvalitou nového prostoru 

- nová úloha ženského a mužského principu v nás

 

Beskydy / 24.4.2021 - 22.5.2021 - 19.6.2021 / vždy 10-16h / příspěvek 700 Kč

Pčihlaste se předem na mail iveta.sugarkova@gmail.com

 

Můžeme uskutečnit i ve Vašem kraji.

Těším se na Vás !