Podívám-li se na rostlinu, cítím ve svém těle sílu, která roste přímo z jádra Země. Je to ohromná síla, kterou klíček dokáže prorůst třeba i asfaltem. Jejich citlivý a jemný svět udržuje a obnovuje ráj v krajině. Ráj pro všechny bytosti bez rozdílů. Rostliny rozvádí vitální síly po krajině. Přináší kvality jako jsou jasnost, harmonie, krása, pravda, hojnost a dokonalý klid. Svá poselství sdělují tiše, avšak silně. Ve městech ovšem jen tolik, kolik jim dovolí mašinérie současné civilizace.

Země zvýšila své vibrace a vše živé prochází ohromnou proměnou. Včetně lidí a lidské civilizace. Dosavadní struktury a systémy vytvořené lidmi se hroutí, jsou prázdné. Chceme-li se jako lidská civilizace i nadále účastnit zázraku Života, budeme muset mnohé proměnit. To je dost dobrý důvod žít a vytvářet něco smysluplného. PESTRÉ & JEDLÉ zahrady, okna, ve městech ulice, parky, louky, lesy a sady. Příroda tu byla dávno před námi. O několik miliónů let. Dovolme jí vstoupit do míst, která jí původně patřila. Rostliny ztělesňují naději. Pokud žijí ony, budeme žít taky. Bez nich to nepůjde.