Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás přizvat k ročnímu projektu OBNOVIT CYKLUS ROČNÍCH DOB, který probíhá ve formě pěti telepatických seminářů v odbobí od června 2020 do června 2021. Tento projekt navrhl biodynamický zemědělec Bernard Lainka z ČR a připravuje Marko Pogačnik, umělec UNESCO za mír ze Slovinska.

Záměrem tohoto díla je podpořit Gáiu, stvořitelku Zemi a její elementární světy při jejich snaze o obnovu a zachování cyklů života na Zemi. Žijeme v lineární kultuře, která se svou cestou ubírá den po dni, měsíc po měsíci. Přehlížíme přitom, že život se řídí principem cyklů. Bude-li zničen roční cyklus a cykly vnitřního vývoje v člověku, Život nebude možný.

Náš cyklický workshop se koná v přelomových okamžicích roku, počínaje letním slunovratem v sobotu 20. června 2020, reprezentujícím zároveň svatojánský svátek, a konče odpovídajícím dnem v roce 2021. Tento cyklický seminář bude telepatický. Ti, kdo se ho budou chtít účastnit, dostanou Markem vypracovaný program s uvedením přesných časů, kdy se bude pracovat na určitém vnímání či cvičení a s navrhovaným postupem pro meditaci.

Program je rozesílán mailem před seminářem. Přesná data a časy budou sdělena včas předem, délka semináře je cca 2 hodiny. Každý účastník si podle svého zvolí místo, odkud  spolupracuje. Každý také může svobodně přizvat své blízké a známé, kteří mají zájem se účastnit.

Máte-li zájem zapojit se do společné práce, napište mi mail, stále se můžete připojit k této hluboké práci. Nyní nás je cca 450. 

Doufáme ve vaši spolupráci,

Bernard, Marko a Iveta

 

Marko Pogačnik (1944) žije v Šempasu ve Slovinsku. V 60. letech působil jako koncepční umělec v rámci skupiny OHO. Vytvořil tenkrát „litopunkturu“ jako metodu krajinné léčby a umění kosmogramů; věnuje se současné proměně Země, tvorbě cvičení „Gáia Touch“ a zakládání planetární geokultury. Metodu telepatických workshopů Marko vytvořil jako odpověď na karanténu covid 19. V praxi se ukázala jako velmi kreativní a stala se pevnou součástí jeho činnosti v oblasti krajinné léčby. Mimo jiné je Marko autorem knih Elementární bytosti, Škola Geomantie, Cesty léčení Země, Dcera Gáie, Proměny Země a osud lidstva, Kultura srdce, kroky k nové civilizaci. Více najdete na www.markopogacnik.com.

........................................................................................................

ZIMNÍ  SLUNOVRAT - 20. a 23. prosince 2020 

........................................................................................................

 

PODZIMNÍ ROVNODENNOST - 27. září a 3. října 2020

ÚVOD

Dvě témata jsou důležitá pro podzimní rovnodennosti a náš seminář:

1. Rovnodennost je čas rovnováhy mezi protiklady života. Tradičně se nazývá „Michaelmas“ - Svátek archandělů, který je spojen s obrazem archanděla Michaela držícího v ruce váhy. Tady chápeme Michaela jako jednu z kosmických bytostí, inspirující lidstvo na stezce ke svobodě.

2. V západní tradici je podzimní rovnodennost obdobím, kdy se sbírají plody roku - tady plody rozumíme plody vnitřní kreativní práce. Podzim je také dobou, kdy se sázejí semena pro budoucnost lidstva a Zemský kosmos.

............................

Milí spolupracovníci !

Během našeho semináře minulou neděli si MARKO všimnul, že kvalita naší práce nebyla tak skvělá jako obvykle. Následující noci měl sen, který mu řekl, že do našeho semináře vniklo cizí vědomí, které se snaží blokovat stezku transformace Gaie a lidstva k novému. Aby náš opakovaný seminář byl úspěšný, změnil instrukce v bodech od 20.00h do 20.40h. Použijte tuto novou verzi, prosím.

Se všemi přítomnými se potkáme na místě, které si sami zvolí. Tento seminář je telepatický a pracujeme zarovnáni se Sluncem. To znamená, že začínáme v sobotu večer, 3. října 2020, ve 20.00h místního času.

 

SEMINÁŘ

20.00 - 20.10h Sladění skupiny

 • I když se nacházíme po celé Evropě i mimo ní, cítíme, že se naše komunita spojila kvůli naší lásce k pozemskému stvoření a pocitu sdílené odpovědnosti za život Země.

 • Jako další si uvědomíme prostor složený z éterických membrán, ve kterém probíhá náš seminář od června tohoto roku. Požádejte, aby nás tyto membrány mohly také ochránit a skrýt před silami, které se snaží zvrátit evoluční stezku Země a lidstva a blokují naše tvůrčí úsilí.

 • Požádáme o podporu a spolupráci všechny bytosti z různých říší Země, které zabezpečují cyklický vývoj života.

 • Během semináře použijme zvučení, možná pomocí samohlásek, zvlášť pokud se naše práce zasekne !

   

20.10 - 20.30h

V křesťanské tradici se nachází falešný obraz, který zobrazuje Michaela jako zabijáka draků. Michaelpředstavuje spíše prvotní tvůrčí sílu univerza – kosmickou dračí sílu – což je síla a vědomí, která chrání evoluce vesmíru před zmatením.

 • Použijte Gaia Touch cvičení k oddělení Michaela od vzorce zabijáka draků. (Podívejte se na popis cvičení na konci textu, prosím).

 • Společně s elementárními a andělskými účastníky vytvoříme obrovský kruh a pozveme Michaelovu přítomnost k práci skrze nás.

 • Představte si kosmickou Michaelovu přítomnost a požehnání, sestupující skrze naše těla, aby se dotklyZemě, a lásku a požehnání Gaie stoupající skrze naše těla, aby byly plně přítomné.

 • Nyní jsme připraveni konfrontovat síly, které se snaží zničit kauzální zázemí lidstva a života na Zemi – právě nyní působící pomocí krize Covid-19.

 • Představte si, že síly vstupují do prostoru vytvořeného skupinou z prostoru  mimo kruh. Dejte jim obraz nesčetných temných částic.

 • Ve světle našich srdcí a v přítomnosti Michaela a Gái se temné částice proměňují v hejno bílých motýlů, opouštějících Zemi a směřují k těm hvězdám, které jsou jejich původním domovem.

 • Nechejme maximálně proměnit tuto sílu, cizí životu a svobodě, jako dar tohoto hlavního bodu roku. Poděkujme.

 

20.30 - 20.40h

Váhy v rukou kosmického Michaela nejsou spojeny pouze s podzimní rovnodenností, ale také s rovnováhou mezi různými aspekty životních a duchovních sil.

 • Prociťte jak se vaše vnitřní váhy pohybují v rovnováze nahoru a dolů v dokonalém vyrovnání. Levá strana vašeho těla (jinová) a pravá strana (jangová) se houpají v rovnováze.

 • Představte si dokonalou rovnováhu mezi prostorem za vašimi zády, představujícím kauzální dimenze, a prostorem vpředu, představujícím projevený svět. 

 • Vyvažte tyto dvě rovnovážné osy ve vašem těle a ve vašem okolí.

 • Pracujte na vystavění chrámu vesmírné rovnováhy. Sdílejte kvalitu rovnováhy se světem, který ztratil svou vyváženost.

 

20.40 - 20.50h

Ve snu, který se mi zdál 10. srpna 2020, jsem si uvědomil, že ekologická devastace Země pokročila do takových rozměrů, že můžeme náhle ztratit více, než plodnost Země.

 • Je důležité oddělit všechny druhy elektronických sítí (včetně 5G) od vitálně-energetických polí přírody. Použijte „Gaia Touch cvičení k oddělení“. Představte si svět přírody v jedné světelné kouli a elektronické systémy v jiné tak, aby se jejich interakce co nejvíce snížila.

 • Pak si představte, že stojíte uprostřed pšeničného pole a hladíte jeho zlaté klasy.

 • Můžete si také představit, že jste malý pohádkový skřítek kráčející středem ohromné zeleninové zahrady.

 

20.50 - 21.10h

V krajinách Země je nutné zvýšit hladinu vodního elementu tak, aby ty bytosti, které jsou schopny manifestovat životní sílu na zemském povrchu, mohly probudit svůj nejvyšší potenciál.

 • Představte si, že stojíte v suché pouštní krajině.

 • Pak si představte, jak vytahujete spoustu vodních kapek z hlubin Země, až dosahují k vašim chodidlům.

 • Vytáhněte kapky vody až do výšky svých kolen a pokračujte až ke svým bokům. Rukama se dotkněte vodní hladiny kolem sebe.

 • Když stoupající voda dosáhne vašeho solar plexu, přestaňte.

 • Poté si představte křišťálově čistou kouli kosmické vody stoupající z hladiny, kterou jste zvedli až ke svému solar plexu.

 • Jelikož koule zahrnuje váš srdeční systém, ukazuje se jako božské vědomí, které Řekové nazývají Deméter a které je schopné ochránit plodnost Země.

 • Vizualizujte si, jak opouští vaše srdce a roztáhne svá křídla nad krajinami Země.

 

21.10 - 21.20h - přestávka k obnovení vašich kreativních sil.

 

21.20 - 21.40h

Uršula, prezidentka Evropské Komise, před pár dny prohlásila, že naše civilizace je obětí viru, který je 1000-krát menší než zrnko písku (tzn. je neviditelný). Toto tvrzení vysvětluji tak, že jsme obětmi své kulturní ignorace vůči neviditelným dimenzím života. Na jedné straně ignorujeme vědomí elementárního světa přírody a na druhé straně i andělský svět, zastupující síť vesmírného vědomí.

 • Uvědomme si přírodu kolem sebe v jejích pestrých projevech. Prociťme, jak je prostoupena neviditelnou přítomností elementárních bytostí. Bytosti Vody, Ohně, Země, Vzduchu a pátého Elementu (věnovanéhoprocesu transformace Země) nás činí živými, zdravými a šťastnými - včetně lidských bytostí - pokud si začneme uvědomovat jejich přítomnost. 

 • Zůstaňte propojeni s různými místy přírody, která jsou vašemu srdci drahá a pozorujte, jak buňky vašeho těla šťastně vibrují v rezonanci s elementárním světem těchto míst.

 • Pak otevřete své vědomí andělské síti, prostupující celým vesmírem, Zemí a všemi jejími bytostmi. Andělské bytosti nesou éterické a duchovní kvality, díky kterým je život v našem univerzu smysluplný a krásný. Zastupují svobodu a duchovní vývoj každého z nás, členů rodiny života.

 • Znáte ten žertovný obrázek okřídleného srdce? Navrhuji, abychom jej použili jako vstup do andělské přítomnosti následujícím způsobem:

 • Představte si, že z vašeho srdečního centra se doprava a doleva šíří dvě horizontálně vibrující pole zlatých mikročástic. Prociťte jejich jemnou přítomnost.

 • Pak si uvědomte, že tato pole pronikají do vašeho okolí, do lidí a jiných bytostí ve vaší blízkosti a ve světě. Pokuste se procítit, které kvality udržují ve vás i mimo vás.

 

21.40 - 21.50h Závěr

 • Poděkujeme si navzájem i všem bytostem různých říší Země a vesmíru, že nás doprovázely, a rozpustíme náš kruh. 

 • Poděkujeme překladatelům semináře, Dagmar, Martinovi, Dorianovi, Urše, Oritovi, Agnes, Leslie, Irině, Ivetě a dalším, kteří dělají úžasnou práci jako dobrovolníci!

 • Poděkujme Marku Pogačnikovi za jeho úsilí a lásku. 

   

Pokud jste si v průběhu semináře uvědomili, že některá cvičení jsou pro vás a pro život důležitá, klidně pokračujte v jejich procvičování.

 

GAIA TOUCH cvičení k oddělení se

Ruce držíme ve vodorovné poloze před svým solar plexem, silně stlačené k sobě a v mysli držíme záměr oddělení. 

 

Pak odtáhněte své ruce od sebe s optimální silou, abyste zničili danou připoutanost.

........................................................................................................

LETNÍ  SLUNOVRAT - 20. června a 25. července 2020

 

 

ÚVOD

Letní slunovrat zahrnuje několik hledisek, kterými bychom se měli zabývat:

1. Měli bychom obnovit vztah ke světu elementárních bytostí - inteligenci zodpovědné za průběh všech utvářejících a proměňujících procesů v přírodě. Elementární bytosti mají jemná (éterická) těla, aby se mohly pohybovat skrze těla přírody jako jsou stromy a krajiny, a jsou neviditelné pro oči mysli. V důsledku toho je ignorována jejich přítomnost stejně jako jejich vědomosti v nakládnání s přírodními procesy. Jejich živou a radostnou přítomnost nemůžou nahradit genetické technologie.

2. Měli bychom obnovit naší schopnost vytvářet cyklickou ekonomiku – ekonomiku výměny, pohybu a myšlení. Místo abychom naší kulturu tlačili silou benzínu, měli bychom se učit tančit s kosmickými cykly. Vozidlo, které tato civilizace používá k pohybu prostorem a časem, je rozbité. Musíme vstoupit do nového, které je poháněno silou elementárních a kosmických cyklů.

 

Nynější „opakování“ v sobotu 25.července 2020 není pouhým opakováním, ale dalším rozvinutím větší tvůrčí svobody účastníků.

Použijeme stejnou časovou strukturu jako před měsícem, 20. června. Marko však telepaticky představí nové aspekty témat minulého semináře Letního slunovratu. Použijte stejná cvičení, ale vnitřně naslouchejte kvalitám a energiím, které se rozvinuly během minulého měsíce.

Rozviňte svou citlivost a své dovednosti telepatické komunikace, budeme je v blízké budoucnossti potřebovat.

 

SEMINÁŘ

9.00 – 9.10 Naladění skupiny

I když jsme rozptýleni po Evropě i dále, cítíme naše společenství, které se sešlo díky lásce k pozemskému stvoření a pocitu spoluodpovědnosti za život Země.
Na základě tohoto předpokladu vzniká prostor rezonance, v němž probíhá náš workshop. Prosíme o podporu a spolupráci všechny bytosti různých říší Země, které se starají o cyklické rozvíjení života.

 

9.10 – 9.20 Osvobodit elementární svět od starých představ

Nejprve by měly být zapomenuty tradiční představy a definice elementárních bytostí. Elementární svět mezitím prošel epochální proměnou a podstatně se tím změnil.

 • Představ si, že elementární bytosti před tebe předstoupí ve svých tradičních „kostýmech“ a odloží své špičaté čepičky, vílí křídla, rybí ocasy atd.

 • Pociťuj je jako bytosti tobě rovné

 

9.20 – 9.40 Setkání s elementárním světem

Zvol si v imaginaci místo, které znáš a na němž chceš prožít přítomnost elementárních bytostí. Toto místo musí být natolik vzdálené, že na ně nemůžeš jít svým tělem. Nejlepší bude, když si místo vybereš už den dopředu, abys mohl tamní elementární bytosti připravit na svůj „příchod“.

 • Pak si představ, že příroda, která tě obklopuje tam, kde jsi, se slavnostně vydá přes tvá záda štěrbinou tvé páteře směrem dopředu.

 • Pociťuj, co při tom vznikne před tebou. Buď otevřený/á k nečekanému. Dovol své imaginaci utvářet to, co prožíváš, v citech nebo obrazech.

 • Ucti všudypřítomnost elementárního světa.

 

9.40 – 10.00 Osobní elementární bytost

Pozná-li člověk svůj vlastní elementární aspekt, je překlenuta propast dělící lidi od Země a přírody.

 • Ve své imaginaci vidíš sám sebe dvakrát. Tak jak to bývá u některých karet, jsi jednou hlavou nahoru a jednou dolů (směrem ke středu Země). Věnuj dostatek času tomu, aby ses takto vnímal.

 • Pak se předkloň a láskyplně vezmi své elementární Já do prostoru svého srdce. Udělej si čas na procítění tohoto opětovného sjednocení. 

 

10.00 – 10.20 Stoupající oblouk roku se o letním slunovratu láme a přechází v sestupný oblouk

 • Představ si přesýpací hodiny. Písek se právě dosypává z horní skleněné nádoby.

 • Jakmile se dosype poslední zrnko písku, hodiny otoč. Pociťuj, co v tobě tento rozhodující okamžik proměny způsobí. Otočení hodin několikrát opakuj. Můžeš si při tom pomoci gestem svých rukou.

 • Potom cvičení opakuj ve vztahu k současné kulturní epoše. Civilizace byla v mnoha ohledech zničena. Poslední zrníčka této epochy se právě dosypávají.

 • Vezmi přesýpací hodiny do rukou a otoč je. Buď si jist, že se toto otočení dotkne všech oblastí lidské kultury.

 • Nádoba s pískem je opět plná. Odsypává se teď už nová epocha ve vývoji Země a lidstva. Raduj se! Prociťuj její kvalitu!

 

10.20 – 10.40 Přestávka na šálek čaje, zapsání prožitků.

 

10.40 – 11.00 Letní slunovrat je časem posvátné svatby mezi ženským a mužským principem Země a univerza

 • Jsi-li žena, díváš se dopředu, tvůj mužský aspekt se nachází v tvých zádech a dívá se dozadu. Jsi-li muž, je situace opačná. Udělej si čas na to, aby ses sblížil/a se svým vnitřním partnerem/partnerkou.

 • Pak tvůj partner/tvá partnerka proklouzne skrz tebe dopředu, takže si můžete pohlédnout do očí. Měli byste se lépe poznat a spřátelit.

 • Neposílej ho/ji už zpět dozadu, ale najdi pro něj/ni hezké místo v sobě.

 • Budeš-li mít při cvičení problémy, pak víš, na čem máš v příštích 3 měsících pracovat.

 

11.00 – 11.10 Posvátná svatba mezi Gáiou a Panem není možná, dokud oba vězí v rolích, jež jim vnutily patriarchální kultury.

 • Gáia je nejen Matka Země. Je stvořitelkou zemského univerza a chce se stát partnerkou všech bytostí, které obývají Zemi, a to včetně lidstva.

 • Pan už nechce být kozlím bohem. Odpovídá za to, aby se stvoření Gáie vtělilo na různých úrovních existence. Chce získat zpět své božské vědomí, jež mu bylo náboženskými dogmaty odcizeno.

 • Použij proměňující sílu fialové barvy, abys oba partnery zbavil cizích projekcí.

 

11.10 – 11.30 Oslavme posvátnou svatbu mezi Gáiou a Panem, aby se kolo života mohlo znovu začít otáčet.

Monoteistická náboženství zneužila Pana k vytvoření ďábelské figury a vyhnala ho do pekel. Od té doby ztratil mužský princip v člověku orientaci v životě a páchá nesmysl za nesmyslem a způsobuje utrpení za utrpením.

Když mohl Orfeus vyvést z pekla Eurydiku, můžeme z něho osvobodit i Pana. Je to možné jen s plnou důvěrou, nemáme-li opakovat Orfeovu chybu.

 • Představ si, že stojíš u vstupu do podsvětí, zády obrácen/a k strmému schodišti, a začneš pozpátku sestupovat po schodech.

 • Možná narazíš po cestě na překážky, které tě budou chtít odvést od tvého záměru. V duchu si však řekneš: „Čas svobody pro Pana nadešel.“

 • Když dorazíš dolů, bude tam na tebe čekat Pan. Pocítíš jeho přítomnost, otočit se však nesmíš.

 • Až potom půjdeš po schodech nahoru, půjde Pan za tebou a při tom bude procházet proměnami.

 • Až dorazíte nahoru, bude tam na něj čekat Gáia, jeho partnerka. Pan projde tebou, aby Gáiu objal.

 • Společně vyrostou v mohutný strom života, který po celé Zemi rozeseje své plody a naši svobodu.

 

11.30 – 11.40 Závěr

Poděkujeme si navzájem i bytostem různých říší Země a univerza, které nás doprovázely, a rozpustíme náš kruh.
Pokud ti během workshopu přišlo, že jsou pro tebe a pro život důležitá určitá cvičení, měj svobodu v tom, aby ses jim dál věnoval.

........................................................................................................