Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás přizvat k projektu OBNOVUJEME CYKLUS ROČNÍCH DOB, který probíhá ve formě telepatických seminářů na dny rovnodenností a slunovratů. Tento projekt navrhl biodynamický zemědělec Bernard Lainka z ČR a připravuje Marko Pogačnik, umělec UNESCO za mír ze Slovinska, organizuji já.

Záměrem tohoto díla je podpořit Gáiu, stvořitelku Zemi a její elementární světy při jejich snaze o obnovu a zachování cyklů života na Zemi. Žijeme v lineární kultuře, která se svou cestou ubírá den po dni, měsíc po měsíci. Přehlížíme přitom, že život se řídí principem cyklů. Bude-li zničen roční cyklus a cykly vnitřního vývoje v člověku, Život nebude možný.

Naše cyklické semináře se konají v přelomových okamžicích roku,jsou telepatický. Ti, kdo se ho budou chtít účastnit, dostanou Markem vypracovaný 'itinerář', jak se bude pracovat na určitém vnímání či cvičení a s navrhovaným postupem pro meditaci.

Program je rozesílán mailem před seminářem a najdete jej také v různých jazycích na www.lifenet.si.. Přesná data a časy jsou sdělována včas předem. Každý účastník si podle svého zvolí místo, odkud  spolupracuje. Každý také může svobodně přizvat své blízké a známé, kteří mají zájem se účastnit.

Máte-li zájem zapojit se do společné práce, napište mi mail, stále se můžete připojit k této hluboké práci. 

Doufáme ve vaši spolupráci,

Bernard, Marko a Iveta

 

Navrhl biodynamický zemědělec Bernard Lainka z ČR

Připravuje Marko Pogačnik, umělec UNESCO za mír ze Slovinska

 

Marko Pogačnik (1944) žije v Šempasu ve Slovinsku. V 60. letech působil jako koncepční umělec v rámci skupiny OHO. Vytvořil tenkrát „litopunkturu“ jako metodu krajinné léčby a umění kosmogramů; věnuje se současné proměně Země, tvorbě cvičení „Gáia Touch“ a zakládání planetární geokultury. Metodu telepatických workshopů Marko vytvořil jako odpověď na karanténu covid 19. V praxi se ukázala jako velmi kreativní a stala se pevnou součástí jeho činnosti v oblasti krajinné léčby. Mimo jiné je Marko autorem knih Elementární bytosti, Škola Geomantie, Cesty léčení Země, Dcera Gáie, Proměny Země a osud lidstva, Kultura srdce, kroky k nové civilizaci. Více najdete na www.markopogacnik.com.

 

Nejnovější knihy Marko Pogačnika:

Tanec s proměnami Země s podtitulem průvodce výzvami 21. století, lze zakoupit www.malvern.cz (240 Kč) 

Geopunkturní instalace věnované zdroji Života (fotografická dvojjazyčná CZ/EN), lze koupit u mě (700 Kč).  

 

Nejnovější knihy Any Pogačnik:

Vstříc zázraku Nového - poselství největší kamenné koule, lze koupit https://malvern.cz/kniha/ana-pogacnik-vstric-zazraku-noveho/ (210 Kč)

BÝT DNES ČLOVĚKEM, rozhovor s duší mojí zemřelé sestry Ajry, lze koupi u mě (240 Kč)