Miluji setkání s lidmi a tvoření. Vnáším krásu a vtip do formy, často s minimálními náklady.  Vytváčím místa osobní síly, interiéry i exteriéry - balkony, zahrady i parky. Dalo mi to dost práce uvolnit se z korporátní rigidity... A teď stále poznávám, co vše mohu. Uvědomila jsem si, jak důležité je, kde, s kým a jak žijeme. Prostor nás ovlivňuje až na buněčné úrovni. Má ohromný vliv na kvalitu života člověka. Je dobré mu věnovat láskyplnou pozornost a péči.

Dlouhá léta daňového poradenství mi poskytly zkušenosti, jak kruté jsou zákony psané lidmi pro lidi a jak velká nespravedlnost je v naší legislativě. Zažíváme je každý den. A tak jako lidská civilizace žijeme ohromnou destrukci a dekadenci. Obrátila  jsem svou pozornost k prozkoumávání zákonů nepsaných, přesto věčně platných. Odevzdala jsem diplom daňového poradce a začala jsem tančit, kreslit, psát, zpívat, meditovat, pracovat rukama a mnoho dalšího.Začala jsem se prožívat, cítit, začala jsem žít.

V roce 2006 mi přišla do cesty geomantie. Geomantie je zkušenostní věda i umění založené na principu rezonance organismu krajiny s tělem člověka.Takto se můžeme napojit na ohrmoné pole vědomí Země, oceánů, hor a dalších bytostí naší planety.

Žijeme v době, kdy všechny systémy, včetně duchovních, prochází proměnou a my lidé taky. Není to jednoduchý proces. Vyžaduje naší poctivou práci, s tělem i myslí. Zvládnout současný vývoj a chaos můžeme lépe přes spojení s procesem proměn Země. Naše tělo i prostor, ve kterém žijeme, nám může být  bezpečnou základnou.