Miluji setkání s lidmi a tvoření. Vnáším krásu a vtip do formy, často s minimálními náklady.  Vytváčím místa osobní síly, interiéry i exteriéry - balkony, zahrady i parky. Dalo mi to dost práce uvolnit se z korporátní rigidity... A teď stále poznávám, co vše mohu. Uvědomila jsem si, jak důležité je, kde, s kým a jak žijeme. Vnější prostor nás ovlivňuje až na buněčné úrovni. Má ohromný vliv na kvalitu života člověka. Je dobré mu věnovat láskyplnou pozornost a péči.

Dlouhá léta daňového poradce mi poskytly zkušenosti, jak kruté jsou zákony psané lidmi, jak velká nespravedlnost je v naší daňové i trestní legislativě. Jako lidská civilizace žijeme a nestále udržujeme ohromnou destrukci a dekadenci. Obrátila  jsem svou pozornost k prozkoumávání zákonů nepsaných, přesto věčně platných. těch vesmírních. Odevzdala jsem diplom daňového poradce a začala tančit, kreslit, psát, zpívat, meditovat, pracovat rukama a mnoho dalšího. Začala jsem se prožívat, začala jsem cítit, začala jsem žít. Poznala jsem, že citlivost není slabost, je to ohromná síla.

V roce 2006 mi přišla do cesty geomantie. Geomantie funguje na principu rezonance organismu krajiny s tělem člověka. Takto se můžeme napojit na ohrmoné pole vědomí Země, oceánů, hor a dalších bytostí naší planety. 

Žijeme v době, kdy všechny systémy,  instituce, jednotlivci  prochází ohromnou proměnou. Není to jednoduchý proces. Vyžaduje naší poctivou práci, vnitřní s tělem i myslí, i tu vnější. Nenechat se zastrašit a stát si za svou pravdou a mít odvahu ji veřejně vyjádřit. Zdrojem osobní síly  pro zvládnout současného vývoje a chaosu je spojení se Zemí a jejími bytostmi.