Nepodmíněný základní příjem alias peníze na důstojný život každého člověka. Mít peníze na provoz života je základní lidské právo. Každý člověk má právo svobodné volby, jak prožije vlastní život, čemu se bude věnovat, co bude rozvíjet, s kým bude spolupracovat. Jen tak může realizovat svůj skutečný potenciál. Každý má právo zůstat, tam, kde je, nic neměnit a chodit do práce pořád dále za stávajících pravidel.

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací (WHO, 1946) definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady. V roce 1977 doplněno, že zdraví je také schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Tím zdraví přestalo být cílem samo o sobě a stalo se prostředkem k realizaci harmonického vývoje a života člověka. V roce 1989 doplněno krom jiného, že společnost má vytvářet podmínky k tomu, aby lidé mohli potenciál zdraví uplatnit.

Nějak se nám to s tím současným systémem vymklo z ruky. Přibývá nemocných, bezdomovců a většina lidí je ve stresu. Potkáváte na ulicích usměvavé a krásné lidi? To by mělo být samozřejmé. Potřebujeme nastavit nová pravidla hry ŽIVOT.

Od 25. září 2020 do 24.9.2021 se sbírají podpisy v rámci celé EU.

Buďte u toho. Uspořádejte besedu, přednášku, promítání, rádi přijedeme.