Nepodmíněný základní příjem chápu jako základní peníze na důstojný život každého člověka. Mít peníze na provoz života považuji za základní lidské právo. Každý člověk má mít základní lidské právo svobodné volby, jak prožije vlastní život, čemu se bude věnovat, co bude v sobě a kolem sebe rozvíjet, s kým a jak bude spolupracovat. Jen tak může realizovat svůj skutečný potenciál. Podle mě má mít každý právo  zůstat v klidu a třeba i nedělat nic. Mám vlastní zkušenost, že člověk tvůrčí se jednou zvedne a začíná konat opravdu dobré věci nejen pro sebe, ale pro všechny.  Chodit do zaměstnání až do úplného vyčerpání mi nedává vůbec žádný smysl.  Potřebujeme proměnit stávajících nespravedlivá pravidla.

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací (WHO, 1946) definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen jako nepřítomnost nemoci či vady. V roce 1977 doplněno, že zdraví je také schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Tím zdraví přestalo být cílem samo o sobě a stalo se prostředkem k realizaci harmonického vývoje a života člověka. V roce 1989 doplněno krom jiného, že společnost má vytvářet podmínky k tomu, aby lidé mohli potenciál zdraví uplatnit.

Nějak se nám to s tím současným systémem vymklo z ruky. Přibývá nemocných, bezdomovců a většina lidí je ve stresu. Potkáváte na ulicích usměvavé a krásné lidi? To by mělo být samozřejmé. Potřebujeme nastavit nová pravidla hry ŽIVOT.

Od 25. září 2020 do 31.9.2021 můžete podepsat petici za nepodmínený základní příjem v každém státe EU.

TU PODEPIŠTE:  https://eci-ubi.eu