Geopunkturní instalace věnované zdroji Života

text Marko Pogačnik / foto Bojan Brecelj / překlad já 

Umělecká kniha Marko Pogačnika a fotografa Bojana Brecelji představuje čtenářům pět geopunkturních instalací  v české krajině a jednu v Rakousku.

Stalo se zřejmým, že naše planeta Země se mění. Nelze ignorovat stupňování přírodních a kulturních katastrof. Změny jsou tak vážné, že i velmi odvážné nápravy našeho moderního způsobu života, technologie a hospodaření nemohou přinést úplné řešení této svízelné situace. Věříme, že udržitelná řešení planetárních krizí jsou možná pouze tehdy, budou-li založena na komunikaci s Gaiou a všemi úrovněmi jejího stvoření, včetně všech jejích bytostí, viditelných i neviditelných. geopunkturní instalace jsou zamýšleny jako  místa vytvářející dialog  s živou Zemí, jejím vědomím a jejími různými bytostmi.

 

Koupit možné u mě (700 Kč + poštovné).