Naše kultura nezná komunikaci se Zemí, s jejím vědomím, bytostmi, dalšími dimenzemi. Lidé s rozšířeným vnímáním se vymykají hlavnímu proudu a jsou považováni tak trochu za blázny. To co většina lidí nevidí a nevnímá, považuje za neexistující. Tak ignorance má neblahé důsledky pro nás lidi i svět. (Z knihy Kultura srdce od Marko Pogačnika a Radomila Hradila).

Geomantii se věnuji jedenáct let. Je to věda i umění, kultivuje vztah mezi Člověkem a Zemí. Mě osobně přinesla nový způsob vnímání prostoru, lidí i sebe samotné. Jasněji se orientuji v tom, co vnímám. Rychle rozlišuji pravdivé od lží. Události se mi rovnou 'skládají' do širších souvislostí.

Marko Pogačnik spolu s kolegy z LIFENET-sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a Lidstvem navrhuje na každý měsíc meditaci jako čin. V originále najdete zde.

V únoru 2016 byl Marko Pogačnik slavnostně jmenován institucí UNESCO umělcem míru.