Zůstat v kontaktu s maticí ŽIVOTA / 20.01. - 20.02. 2016

Týden po vstupu do nového roku se stalo něco dramatického. Země stáhla asi 90% životní energie z úrovně existence dané lidské civilizaci. To znamená, že v současné době žijeme na poušti. Tento druh změny se ve skutečnosti očekával, protože neexistuje žádná známka toho, že lidstvo je připraveno změnit svůj postoj ani k této vzácné planetě, ani ve vztahu k naší vlastní matici Života.

Životní energie Země není samozřejmě ztracena, ale existuje nyní na jiné úrovni. Nová úroveň existence je hlouběji uvnitř těla Země. To není problém pro rostliny, zvířata,ani jiné bytosti přírody, protože ty vždy následují změny Gaii. Změnily se podmínky pro lidské bytosti. Jediný způsob, jak nyní zůstat v plném kontaktu s životní energií je spojit se vědomě a individuálně na přítomnou úroveň její existence.

Domníváme se, že přechodné období nám bylo dáno, abychom měli dostatek času na proměnu. Mám první návrhy, jak se vypořádat s novou situací.

Návrh 1:  sami pozorujte, co se děje a jak změny mohou ovlivňovat vás nebo svět kolem, a to i na planetární úrovni. Je důležité mít vlastní zkušenosti.

 

Návrh 2: cvičení pro připojení se k životní síle na úrovni, kde proudí nyní. Gaia Touch cvičení se třemi sférami.

  1. Buď si vědom svého elementárního srdce, jehož ohnisko je na konci hrudní kosti. Elementární srdce je hologram / fraktál srdce Země. Lidská bytost je rozpoznána jako bytost zemského kosmu přes elementární srdce

  2. Představte si kouli kolem svého elementárního srdce. Držte ji ve svých rukou na jejím místě. Zkuste procítit jemnou a silnou kvalitu vašeho elementárního srdce.

  3. Pak pohybuj kouli směrem dolů do místa dokonalé přítomnosti blízko spodní části pánevní dutiny. Toto místo v těle pulzuje v rezonanci s Gaiou, vědomím a bohyní naší planety. Držte tady kouli až se dostane do rezonance s tímto ohniskem a zakoušejte její kvality.

  4. Prostřednictvím těchto dvou gest jste potvrdili sami sebe jako bytost, která má právo podílet se na životních silách Země. Máte v rukou klíče pro novou úroveň životní síly.

  5. Nyní se předkloňte dolů a nechejte kouli klesnout do Země až na úroveň, kde zdroje životní síly nyní pulzují, a jsou tu i pro budoucnost. Dejte si čas k procítění spojení s maticí Života.

  6. Pak zvedejte tělo nahoru a zároveň si představujte prodlužování vzácného životního proudu vzhůru, až se dostanete do místa dokonalé přítomnosti v břiše.

  7. Tak aktivujete váš vlastní zdroj životní síly na novou úroveň. Zdroji jsou míněny vaše vlastní dračí síly usídlené v břiše.

  8. Pak zvedněte impuls života ještě výše k ohnisku vašeho elementárního srdce. Požádejte osobní elementární bytost, aby předala informace o nové úrovni životních sil přes vaše tělo a do okolního prostoru. Prosbu můžete vyjádřit prostřednictvím gest vytvářející kruh kolem těla s roztaženými pažemi.

 

Zpět