Zbavit jedu vzpomínky na Atlantidu / 21.03-20.04.2016

Během posledního týdne nebo dvou bylo třeba říci,že vzpomínky na pád staré Atlantidy musí být neutralizovány. Vývoj tohoto světa ukazuje, že lidstvo není dostatečně vědomé, aby nenásledovalo stejnou cestu sebedestrukce, jak ji hlásali různí proroci ve vztahu k pozdní Atlantské periodě.

Ke snížení magnetické síly, která táhne ke kataklyzmatu, je potřeba odstranit jed z uvedených vzpomínek uložených především ve vodním elementu. Ale také to souvisí se zneužíváním zvířat a ohně. Tady jsou některé návrhy, jak můžeme pracovat na jejich transformaci.

Posvátný element vody

 

 

Představ si sám sebe, jak stojíš na břehu vodního těla. Vylaď se na jeho přítomnost. Pak přiveď svou pozornost k ohromné hvězdné konstalaci Zvěrokruhu (řecky ke kruhu zvířat). Mají magickou sílu vytáhnout z vody kataklyzmatické vzpomínky na padlou Atlantidu. Uvědom si, že Atlantida byla vodní civilizace.

Jed uvnitř těchto vzpomínek stoupá směrem k fialové memráně transformačního mostu vysoko mezi hvězdnou konstalaci, aby byla transformována zpět do čisté energie Života.

Nezapomeň, že voda ve tvém vlastním těle možná také potřebuje projít tímto procesem. Pozoruj, jaký druh změn následuje.

Zneužití zvířecího království

 

 

Jisté záznamy podávají svědectví, že magickými praktikami byla jemná lidská těla křížena s některými zvířaty, aby přivedly lidské bytosti ke ztrátě jejich pravé identity. Neproměněné důsledky jsou velkou zátěží pro zvířecí království a jsou i zdrojem lidské dezorientace, tak silně působící v současné době.

Představ si, že jako velká skupina lidské rodiny  stojíme uprostřed kruhu vytvořeném všemi druhy zvířat. Jsou totožné s jejich archetypy vytvářející jakýsi Zvěrokruh na Zemi.

Dovol zvířecím archetypům, aby vytáhly z těla lidské rasy sizí části zvířecí podstaty. Představ si zvířata beroucí si je proměněné zpět do svých těl.

Pak pracuj na obdnovení své identity jako lidské bytosti.

Zneužití elementu ohně

 

Element ohně nese vzpomínky na své zneužití v podobě atomové síly. Paměť je v tomto případě uložena pod povrchem ve vrstvách Země.

Dále element ohně si pamatuje své zneužití jako duchovní zbraně. V tomto případě je paměť rozptýlená v atmosféře jako ohnivé víry.

Bytosti vody nabízí pomoc pro oba případy zároveň. Buď v rezonanci s bytostmi vody a požádej je, aby neutralizovaly podrážděný oheň.

Pak si představ, jak stojíš v obrovském vodním těle. Nechej zmíněnou paměť uloženou v zemi stoupat přes vodní tělo do atmosféry, aby se zde stála neutralizovanou na čisté světlo.

Ve stejný okamžik oheň rozptýlený v atmosféře nechej klesat do vodního těla a tam se také stává neutralizovaný a uložený ve vrtvách Země.

Pozoruj proces a raduj se z jeho výsledku. 

 

Výše uvedené meditace se dotýkají stinných stránek této doby. Abychom se připojili ke Gai a jejímu úsilí vytvořit novou multidimenzionální časoprostorovou realitu planety, potřebujeme věnovat také pozornost jejím světlným stránkám.

1. Představ si, že v oblasti solar plexu držíš před sebou jezero mezi svými pažemi. Můžeš také udělat odpovídající gesto.

2. Představ si za svými zády jiné jezero ve stejné úrovni. Obě jezera se zrcadlí navzájem. Jsou téměř stejné, ale buď si vědom, že jezero za zády má jinou kvalitu, více archetypální či pohádkovou.

3. Pak si představ, že proudí výměna mezi oběma jezery. Proud následuje symbol nekonečna (lemniskádu / ležatou osmičku) pohybem od jezera za zády do jezera před námi a zpátky.

4. Tímto způsobem archetypální a elementární kvality / energie jezera za zády přichází dopředu, aby se aktivizovaly v manifestovaném světě živé reality.

5. Bod proměny jednoho jezera ve druhé (nulový bod lemniskády / ležaté osmičky) je umístěn přímo pod hrudní kostí. Zatímco voda se pohybuje sem a tam, můžete cítit, jak se dotýká špičky hrudní kosti.

6. Chvíli zůstaň u této představy, buď v klidu a pozoruj, co se děje uvnitř tebe.

7. Stejná meditace může být provedena na úrovni srdce. V tomto případě srdeční centrum reprezentuje mezidimenzionální průchod mezi oběma jezery.

 

 

Zpět