Vytvořit si vlastní svobodný prostor / 21.01.-20.02.2017

V procesu proměn Země dojde nevyhnutelně k dramatickým situacím na geologické, osobní, ekonomické i politické úrovni.  Za předpokladu, že Gaia ve spolupráci se svými zemskými i kosmickými spolutvůrci sleduje záměr obnovit původní multidimenzionální nastavení planety, bude nutné uskutečnit hlubokou transformaci. To bude obzvlášť obtížné pro lidskou civilizaci, která tvrdošíjně setrvává ve vnímání jednodimenzionální povahy Země i kosmu a tlačí její jemné reality do transcendentálního koutu, jak to dělají monoteistická náboženství.

Abychom v následujících létech mohli relativně bezpečně cestovat na rozbouřeném moři změn, je třeba se nejprve dobře postarat o autonomii osobního prostoru. Silný a bezpečný osobní prostor je nutnou podmínkou schopnosti tvůrčím způsobem přispívat k vzniklým situacím. Za druhé je třeba podporovat posvátná místa, která jsou nám blízká, aby i ona si mohla držet svůj samostatný prostor svobodný a byla schopna plnit své role v podmínkách, až se existující prostor 'otočí vzhůru nohama'.

Můj návrh k vytvoření a udržení samostatného osobního prostoru je následující:

1. Stůj s nohama lehce rozkročenýma. Představ si lemniskátu (nekonečno, ležatou osmičku), otáčející se horizontálně kolem tvých chodidel tak, že stojíš každým chodidlem uvnitř smyčky lemniskáty.

2. Vnímej, jaká kvalita vzniká ve vzájemném působení lemniskáty a tvých chodidel. Tvůj uzemňující systém stoupá skrze tvé tělo a energetické pole. Nakonec by ses měl cítit zcela chráněný svým světelným vejcem - ochrannou sférou.

3. Toto cvičení můžeš provádět následující měsíc tak, že osobní elementární bytost může dokonale ukotvit tuto kvalitu do paměti tvého těla. Toto cvičení můžeš také použít v situacích dramatických změn ve tvém okolí.

Jestliže bys rád vykonal /-a podobnou službu svému oblíbenému místu, můj návrh je následující. Najdi místo v sobě, ve kterém vnímáš rezonanci s Gaiou, tvůrcem nového zemského těla. Svou intuicí se dotkni zde přítomných kvalit. Vnímané kvality zvedni nahoru do prostoru tohoto místa. Požádej bytosti daného místa, aby ukotvily tyto kvality do minerální nebo vodní paměti místa a držely je ve vzpřímené poloze. Tak toto místo může zůstat silné a krásné.

Zpět