Urgentní meditace 13-03-2020

Urgentní meditace 13. března 2020
Navrhl LifeNet - síť pro geomantii a transformaci - vytvořil Marko Pogačnik

Probuďme se!
Výzva, které lidstvo právě čelí, souvisí s potenciálem našeho hrdla na jedné straně a nebezpečím tepla na straně druhé. Krk je zdrojem tvůrčího slova, které stojí za lidskou schopností tvořit. Tvořit může znamenat vytvářet zdraví a mír nebo konflikt a ničení. Je čas se probudit a uvědomit si, že lidské bytosti zdědily od Gaie, Země, úžasný dar být kreativní bytostí takovou jakou je ona sama. Lidé většinou nejednají jako vědomé a milující individuality, a tak cizí síly (vnitří i z vnějšku), které žárlí na tento náš dar, jej začaly zneužívat pro své vlastní účely, které nejsou zapsány v knize. života. Obrovská a mocná komunita mikrobů, moudrá a stará jako život sám, volá na poplach. Nasloucháme? Rozumíme proč? Nebo prostě jednáme ze strachu? Následující meditace může pomoci zvrátit ttento trend.

• Buďte přítomni v Univerzu své bytosti. Zaměřte svou pozornost na bod za krkem.
• Podívejte se na tento bod jako na zlatý uzel, který drží pohromadě tenký, ale silný zlatý svislý pramen, který vás propojuje se srdcem Země a jádrem Univerza.
• Ve své představě se pohybujte do obou směrů a ujistěte se, že jejich bod spojení (uzel) je v centru „obrovské“ koulem kolem vašeho hrdla. Částečně zasahuje do prostoru vaší lebky, částečně do prostoru srdce.
• Sféra vašeho hrdla se skládá z velkého množství částic, které jsou v neustálém pohybu: buňky, mikroby, atomy života, fotony světla, elektrické impulsy, částice minerálů atd. Mohly by se rozptýlit, pokud by je pohromadě nedrželo chladné světlo hvězdy, kterou jsme již dříve rozpoznali jako bod spojení srdce Země a jádra Univerza. Proč chladné světlo? Světlo hvězdy je chladné (podívejte se na noční oblohu), je v rezonanci s univerzální moudrostí. Teplo je světlo srdce!
• Chladné světlo hvězdy zrcadlí všechny tyto částice, které uprostřed vytvářejí organický vzorec bohatý na barvy a zvuky neustále se pohybující. Chvíli se soustředťe na tento proces, tím vznikne dokonalý vzor pro sféru hrdla.
• Poté věnujte pozornost sféře světla a barvy, které byly vytvořeny během meditace kolem oblasti vašeho hrdla a poté kolem vašeho těla. Nakonec ji šiřte tělem lidstva jako vlnu klidu a jako volání po probuzení.

Zpět