SMĚREM K VYŠŠÍ ÚROVNI INTEGRITY / 21.02.-20.03.201

Je dobré si uvědomit, že tok životní síly prostřednictvím našich těl a lidské kreativity není něco automatického. Tyto mocné bytosti, které se obvykle nazývají Dévy, rozpoznaly organismy života skrze své spojení s maticí života, který Gaia a její bytosti budovaly na Zemi v průběhu miliard let. Naše civilizace rychle ztrácí toto životně důležité spojení. Jsme banda moderních kultur, které stále méně a méně rozpoznávají Dévy jako část organismu Života. Důsledky nemusí být uváděny do slov.

Abychom zvrátili tento trend, musíme klást větší důraz na naši osobní integritu a integritu (propojenost) našich kultur. Navrhujeme tento měsíc věnovat tomuto tématu. Tady jsou některé návrhy, které můžeme rozvinout individuálně:

 

1. Představme si schodiště vedoucí z místa před námi do hloubky Země ve formě oblouku. Jdeme po schodech tak, abychom jsme se dotknuli matice života uložené hluboko v Zemi.

2. Není potřeba použít tuto představu. Jen kráčet svým vědomím směrem k úrovni těla Země. Uvědomme si své propojení se srdcem Gai.

3. Pak pokračujeme v chůzi po schodech nahoru za našimi zády. Tím integrujeme příčinné (archetypální) úrovně naší bytosti.

4. Jdeme našim vědomím za zády vzhůru, až přijdeme do sfér vysoko nad hlavou. Tam se můžeme dotknout kosmické matice, která už celé věky funguje jako inspirace pro budoucí vývoj / evoluci Gai.

5. Udělejme si čas prozkoumat a udělat zkušenost taky s tímto rozměrem.

6. Zatímco kráčíme směrem dolů před našími těly, spirála našeho pohybu se zužuje. Dojdeme k bodu mezi ploskami nohou, který je v rezonanci s jádrem Gai.

7. Udělejme si čas k prožitku.

8. Pokračujeme ve spirále za našimi zády, až se dostaneme do prostoru za naše srdce regionu.  Místo-region potřebuje mít zkušenost jako první.

9. Pak jdeme dopředu prostřednictvím našeho srdečního centra a rozšiřujeme inspiraci k větší integritě do prostoru naší kultury. Srdeční centrum je ve skutečnosti mezidimenzionální portál.

10. Během celé imaginace, buďme pozorní k tomu, že máme dostatek prostoru kolem svého těla.

 

Jiný způsob, jak pomoci naší civilizaci k znovuspojení, je vzít si s sebou na cestu dolů k matici života určitý aspekt naší moderní kultury, která je esenciální pro naší existenci, ale ztratila své propojení nebo se dokonce stala destruktivní. Pozoruj, jak se transformují, když se dotýkáš matice.

 
Zpět