Oslava spolutvorby s Gaiou / 21.06-20.07.2016

Gea centrum Viva na ostrově Brač v Chorvatsku je místem 5. mezinárodního setkání LIFENET v době 17-25.6.2016. 'Oslava naší spolutvorby s Geou' je téma tohoto setkání. Účelem meditace je podpora setkání a jeho tématu.

  • Představte si, že stojíte v kruhu kolem tak rozsáhlého prostoru jako je Gea, naše milovaná domovská planeta. Mnoho dalších lidí věnujících se vizi krásné Země naplněné mírem - i když je neznáte - jsou součástí kruhu.
  • Neprojektujeme naše požadavky či očekávání do tohoto kruhu. Držíme prostor Země čistý od lidských projekcí a strachu. Tak Gea/Terra je svobodná ke zrodu do nového cyklu její evoluce a tvoření.
  • Představ si, že za zády našeho kruhu jsou další kruhy, kruh stromů, kruh zvířat, kruh elemntárních a pohádkových bytostí, kruh předků ze spirituálního světa, hory... aby podpořily okamžik zrodu.
  • Kidně stůj, pozoruj a pomáhej silou srdce v procesu zrození.
Zpět