Obnovení spojení s archetypem lidského bytí / 21.04.-20.05.2016

Lidskou bytost lze chápat jako kosmický nápad vyvíjející se v lůně Gai.

V každé lidské bytosti pulzuje archetyp (vzor), který je společný pro každého z nás jako lidskou bytost, aniž by to bylo v rozporu s individuálním plánem (vzorem).

Současná lidská civilizace všemi dostupnými prostředky preferuje individuální nastavení každého jednotlivce, aby skryla před námi naši pravou podstatu zakódovanou v archetypu multidimenzionálního lidského bytí.

Pokud lidská bytost nemá spojení se svou podstatou lidského bytí, jednotlivá osoba se může snadno zhroutit a stává se egocentrickou příšerou. Příklady nemusí být uvedeny.

Abychom předešli tragédii, potřebujeme si zvědomit náš společný archetyp a integrovat jej do vědomí našeho těla. Tady jsou návrhy:

 

1.     Představ si, jak stojíš / sedíš vzpřímeně a několik palců pod nohama půlsuje společný archetyp pro nás jako lidské bytosti. Bytí je kódováno v paměti Gaii, může se zobrazit jako růžice nebo mandala.

Po chvíli nechej stoupat archetyp (vzor) nahoru do těla skrze jednu nohu. Každá buňka tvého těla jej nasává.

Proci’t přítomnost archetypu lidského bytí ve vědomí tvého těla. Jaký je to pocit? Sdílej kvalitu SOUNÁLEŽITOSTI s podstatou lidské bytosti s blízkými.

 

2.     Uvědom si za tvými zády kauzální (příčinnou) rovinu lidské bytosti, která je společná pro nás všechny. Představuj si ji jako barevnou růžici nebo mandalu. Pracuj na její integraci do vědomí tvého těla.

 

3.     Představ si tvého dvojníka, jak stojí za tvými zády, nakloněný zády k tobě tak, abyste se zády dotýkali. Ve správný okamžik nechej dvojníka prostoupit tvým tělem, až se objeví před tebou. Podívej se mu do očí a pracuj na obnovení spojení s ním.

Zpět