Království minerálů se probouzí / 21.07.-20.08.2016

Při práci v Americe a ve Skandinávii minulý měsíc jsem zjistil, že svět minerálů vstoupil do intenzívní fáze probouzení. Uvědomil jsem si, že minerály jsou většinou čisté vědomí. Díky tomu je relativně jednoduché vstoupit do jejich světa, poznat jejich dimenzi a komunikovat s nimi.

Neméně důležitý je akt rozpoznání minerálů jako moudrých žijících bytostí. Uvědomme si možnost posunu skrze jejich svět. Toto bourá lidské předsudky, že kameny jsou tvrdé a hloupé objekty. Výsledkem je, že už nebude možné zneužívat je k výrobě zbraní a destruktivních technologií.

Zhroucení falešných myšlenkových forem také znamená  vytvoření více prostoru v lidském vědomí, abychom přijali obrovské změny, které se dějí právě teď, zatímco tělo Země (a také lidských bytostí) směřuje k obnovení jejich multidimenzionální přirozenosti.

Falešná víra v objektivní povahu kamenů udržuje zemskou litosféru příliš hustou. Přicházející změny jsou tudíž nuceny se uskutečňovat ve své destruktivní podobě, aby byly schopné  manifestace  v obnoveném zemském těle.

Vstoupení do prostoru kamenů, minerálů a krystalů

 

 

 • Buď přítomný ve svém těle a požádej o svolení
 • Dobrý způsob, jak vstoupit do světa kamenů, je vtočit se / vhloubit dovnitř.
 • Představ si, že kráčíš kolem svého těla a v místě za tvými zády vstup do kamene nebo krystalu ze strany.
 • Nepochybuj v žádném okamžiku o možnosti vstoupit do kamene nebo krystalu! Oba jste primárně vědomím.
 • Buď si vědom, že většina kamenného světa se může rozšířit mimo kámen samotný. Toho může být dosaženo pouze přes jeho nitro.
 • Posbírej zkušenosti z kontaktu s kameny a minerály, abys podpořil jejich cestu probouzení.
 • Mluvte s nimi a naslouchejte jejich odpovědím.

Meditace pro osvobození minerálů od povinností následovat lidskou vůli, pokud pracuje proti Životu.

 

 

 • Představ si některou velkou horskou oblast přítomnou za tvými zády. Představuje mocné rodiče kamenů, minerálů a krystalů.
 • Uvědom si jejich magnetickou sílu nasávání a transformování lidských  projekcí, které dovolují, aby kameny, minerály a krystaly byly zneužívány podle lidské egocentrické vůle.
 • K odpojení tohoto druhu projekcí z minerálního světa můžete použít také cvičení Gaia Touch (viz má kniha 'Univerzum lidského těla', Lindisfarne Books, str. 192)
 • Zatímco osvobozujete království minerálů od lidských projekcí, můžete sami sebe rozpoznat jako holografickou jednotku (fraktál) lidství.

Přeji vám mnoho radosti z kontaktu s královstvím minerálů.

Marko Pogačnik

 

Zpět