Jak se vyrovnat s výzvou rozpadajícího se světa / 21.09.-20.10.

Během posledního období tohoto roku procesy rozkladu, které jsou součástí procesu měnící se Země, dosáhly vyšší úrovně intenzity. Struktury, které drží tělo světa pohromadě, se rozpouštějí. To má silný vliv na způsob, jak se lidé a národy chovají. Je přítomno více agresivity, výkyvů a beznaděje. Díky rozpadajícím se vnitřním hranicím se negativní emoce velmi lehce šíří a dobré lidské úmysly jsou rozmetány.

Účelem meditace je nabídnout možnost vyrovnat se s výzvou rychle se rozpadajících struktur světa. Meditace nemá pevnou formu, aby dala prostor pro vaší individuálitu. Tady jsou návrhy, které mohou být provedeny různými způsoby.

1. Základem je udržovat dobré spojení s přítomností Gai, tvůrcem nového zemského kosmu.Gaia zaměřuje své ohnisko hluboko do tvé pánve. Z tohoto středu přítomnosti Gai se její aura šíří v paprscích až k úrovni tvého srdce a současně i do všech stran. Prozkoumávej vztah mezi přítomností Gai ve tvém těle a v těle Země.

2. Buď spojen s archetypem lidské bytosti jako členem živoucí rodiny Gai. Prociť pulsující matrici za svými zády a lebkou s centrem na úrovni hrdla. Buď si ho vědom jako zdroje trvalé inpirace, směřující k nové úrovni existence. Prozkoumej jeho propojení do srdečního centra a způsob, jak může být manifestován v denním životě prostřednictvím multidimenzionální brány.

3. Veškerá úsilí zůstat v klidu a ve spojení mohou být zytečná, jestliže v těle chybí kvalita elementu vody. Fyzická voda jej nemůže nahradit. Zmíněná voda jako fluidní prvek je naprosto nezbytná v dobách neustálých změn. Pluj se změnami! Ještě důležitější je voda jako bytost lásky a soucitu. Můžete si představit kapku vody rozšířenou všude mezi buňkami a minerály těla. Představte si třeba jezero a svoje tělo vdechující vodní kvalitu a vydechující tvojí lásku k tvorbě Gaie.

Zpět