Hledání nového způsobu uzemnění / 21.08.-20.09.2016

Nyní se často objevují turbulence na viditelných i neviditelných úrovních. Zdá se, že Gaia a její vytrvalí pomocníci pracují na dvou vzájemně se doplňujících liniích.

Na jedné straně z živého těla Země vytlačují energie a bytosti, které už nepatří do vitální a spirituální dimenze Gaii. Existují v těle Gaii pouze jako pozůstatek minulosti a stávají se jakýmsi druhem parazitů.

Na druhou stranu Gaia probouzí své bytosti a síly, které potřebuje k uskutečnění kvantového skoku do nového kosmického cyklu, který je v souladu s vývojem Univerza. V těchto časech se spektrum vitálních sil rychle mění a my lidské bytosti jsme vyzýváni, abychom našli nový princip rovnováhy a spokojenosti.Teprve pak jsme užiteční v probíhajícím procesu proměny.

V těchto obou případech je dobré být dobře uzemněn a ve spojení s jádrem Gai. Tady je návrh:

  • Buď přítomný a v klidu.

  • Pro uzemnění a spojení s Gaiou použij multidimenzionální bránu, která existuje uprostřed mezi vaší duší a úzkou dírkou na povrchu Země.

  • Začni na úrovni srdce. Ze srdce veď pomyslné vlákno  skrz tuto dírku až dosáhneš jádra Země.

  • Na zpáteční cestě vytváříte lemniskátu (ležatou osmičku, symbol nekonečna) a končíte opět v úrovni srdce.

  • Pokračuj v představě lemniskáty po nějakou dobu.

  • Můžete rozvinout různé variace tohoto cvičení, které vám vyhovují.

Pokud přijdou určitá znamení, nutkání či vhledy, že je potřeba něco proměnit či rozpustit, dobrý způsob může být použítí proměňující sílu fialového světla. Můžete si představit jemně fialové hvězdy, které jsou schopny nasát síly či bytosti, u nichž nazrál čas k opuštění Gai. Jejich nasátím do fialového světla se promění zpět do své původní matice a jsou poslány do místa v Univerzu, kde je jejich nový domov.

Uvědomte si, že fialové hvězdy nejsou stroje, ale živé bytosti Gai a vykonávají svou práci vědomě. Následujte je.

Udržujte vnitřní klid v každé situaci během těchto měnících se procesů Země.

Zpět