Dračí síly Gai a obnova imunitního systému / 21.10.-20.11.

MInulá meditace měsíce byla věnována výzvám rychlé desintegraci světových struktur. Opačný aspekt stejného procesu je rovněž velkou výzvou pro lidské bytosti. Mám na mysli obnovu a posilování imunitního systému Gai s pomocí jejích dračích sil. Gaia musí předcházet nebezpečí, že by nit života na Zemi byla přerušena.

V terminologii moderní geomantie dračími silami označujeme prastaré (archetypální) síly Země. Dokonce i když byly převráceny v hrozivá monstra během minulých let, dračí vědomí je totožné s andělskými bytostmi Gai - reprezentují její základní kreativní síly. Dračí síly potkáváme v každodenním životě:

  • transformované do života dávajících sil bio-energie,
  • přítomné jako stavební jednotka projeveného světa, atomy.

Ještě je tady třetí cesta, skrze kterou mají dračí síly obrovský vliv na život na Zemi i její bytosti. Projevují moudrost Gai, jak chránit život, zvláště v dobách změn, jako naše nyní. Dračí síly jsou schopné ohromně urychlit ochranné pohyby uvnitř a kolem Země. Abychom byli schopni se vypořádat se zrychlujícím imunitním systémem Země, musíme znovu navázat spojení s dračími silami (primárními silami Gai . jejími Anděly) v našich tělech. Lidské bytosti se musí znovu naučit s nimi tančit a nebýt rozdrcené jejich mocí. Tady jsou některé návrhy:

1. základem je udržovat spojení s přítomnosti Gai v naší pánvi. Soustřeďte se na přítomnost Gai, váš osobní drak se začně pohybovat ve spirálách nahoru až do úrovně srdce a odsud expanduje do různých oblastí těla a aury. Prozkoumávejme způsob, skrze který andělské síly Gai (vaše vlastní dračí kvality) vytváří nové funkce ve vašem imunitním systému. V tomto procesu jsou důležité elementy vody a ohně.

2. Dej pozornost pohybům mikro.biom (obroské množtví rodin mikrobů v našich tělech), když začnou tančit. Následuj zrychlující pohyby vědomí vašeho osobního draka. Rodina mikrobů je schopna změnit vzory nového zlepšeného imunitního systému do projevených akcí.

3. K zavolání vědomí vašeho osobního draka můžete použít slabiky HO, HI, HU, HE, HA potichu znějící ve vašem prostoru břicha, pak srdce a nakonec v prostoru krku. Buďte si vědomi kvalit vibrací, které přicházejí do bytí.

Zpět