Dostat se ze slepé uličky - od 26.3.2020

Depresi, ve které se lidská kultrura v současnosti nachází, způsobily nejmenší bytosti na planetě. Rodina mikrobů a virů je nejstarší komunita života, miliardy let stará. Ztělesňuje moudrost Země a její schopnost udržovat planetu naživu. Tedy co nám rodina mikroorganismů vyprázdněním našich ulic a uvalením celých národů do karatény chce říct?

Díky přehnané mentální aktivitě miliardy lidských bytostí tyto mikroby, které patří výhradně do oblasti břicha, vytahují do oblasti krku. Tady jsou uvězněni ohromnou magnetickou silou kolektivního připoutání k racionální mysli. Místo, aby podporoaly lidský život, začínají ho ničit.

Řečeno poetickým jazykem, drak se sídlem v břiše je uvězněný v krku v důsledku nadměrné lidské aktivity, která není v souladu s moudrostí Gaie. Takový křehký mír na planetě je nyní ohrožený. Karanténa je moudrým řešením ke zklidnění této situace. Děkujeme milé rodině mikrobů. Ovšem z dlouhodobého hlediska musí být co nejdříve obnoven okruh výměny mezi břichem a krkem ( mezi sdílením života a lidskou aktivitou):

- V klidu se posaďte. Spojte obě ruce v klíně a vytvořte kruh.

- Představte si proud čisté vodní síly stoupající levou rukou, procházející oblastí krku a sestupující pravou rukou – nebo může plynout opačným směrem, pokud to tak cítíte správně – nebo dokonce oběma směry současně.

- Pak přidejte menší okruh, obíhající kolem hvězdy vašeho krku, která spojuje milující inteligenci srdce s racionální schopností mozku.

- Sledujte, co se stane, když se oba cykly setkají v oblasti krku, jak spolupacují na podpoře lidského zdraví a kreativity.

- Pak rozveďte tyto informace z tohoto místa do světa, aby pomohly lidské rodině dostat se ze slepé uličky.

 

 

 

Zpět