Být přítomen je spojený s tokem Života / 21.12.2016-20.01.2017

Ani jsme si nevšimli, že lidský způsob vnímání je těžký nástroj útlaku. Jen zřídka si lidé uvědomují, že díváním kolem sebe automaticky projektujeme do krajiny Gai náš extrémně limitovaný způsob vidění reality Života.

Celé tvoření kolem nás, viditelné i neviditelné, existuje v tomto okamžiku, což znamená existovat v pravé realitě. Naopak lidské bytosti putují mezi minulostí a budoucností, a nestarají se o vědomou přítomnost v TEĎ. Skrze tento přístup jsou do Života permanentně projektovány pevné cizí membrány, které překáží v toku Života.

Nejde jenom o ostatní. Tímto způsobem my, lidské bytosti, držíme sami sebe oddělené od Života a jeho bytostí. To nám může přinášet obtíže v této době změn, kdy Gaia vynakládá veliké úsilí, aby osvobodila svá stvoření od cizích sil a projekcí. Než sami sebe úplně vyloučíme z proudu Života, měli bychom dělat to nejlepší,  BÝT PŘÍTOMNI V TEĎ a tak se stávat vědomými body propojení mezi lidstvem a organismem Života.

Můj návrh jak pracovat  na tomto tématu je následující:

1. Buďte přítomni v TADY a TEĎ a pak pokračujte v práci. Být přítomný, znamená být uzemněný, spojený a centrovaný do sebe.

2. Vezmi si jeden přítomný oka_mžik a podívej se do okolí. Předpokládám, že jsi v přirozené přírodě. Pak pozoruj odraz/reflexi v prostoru svého srdce. Jestliže jsi v místnosti nebo ve městě, pozoruj jeden přítomný oka_mžik při pohledu na kámen, rostlinu nebo jiné živé bytosti v okolí.

3. Vnímání přítomného oka_mžiku může být použito, když prozkoumáváme místo geomantickým způsobem. V tomto případě pak nahlédněte dovnitř sebe. Dej si dost času, abys v sobě rozvinul vhled do fenoménů, které prozkoumáváš.

4. Použij 'Gaia Touch' gesto pro oddělení nebo dávání pryč falešnou membránu, aby zahlédnul skutečnou realitu. Viditelné i neviditelné bytosti Života vám budou vděčné, protože jste jim dovolili být takoví, jací jsou.

 

Zpět