Abychom zůstali v transformačním procesu / 21.11.-20.12.2016

Vidím jedinečnou sílu a krásu současné doby v tom, že paralelně k probíhajícím procesům proměny Země běží mnohem větší cyklus změn, co kterého je zahrnutý i náš Kosmos. Řečeno nejjednodušším způsobem, kosmos postavený na hiearchických principech se proměňuje do organizované 'demokracie' založené na horizontální síto sdílení, synergie a na lásce založených vztazích mezi různými světy, bytostmi a dimenzemi.

Zvědomění tohoto ohromného cyklu změn lidské rase se stalo během krátké inkarnace Krista v Ježíše Nazaretského. Od té doby je to andělské vědomí, které ve spolupráci s jejími elementárními bytostmi drží spojení mezi Zemí a kosmickým cyklem změn.

Před pár dny jsem si uvědomil skrze mimořádný sen, že tady funguje síla, která se snaží oddělit Gaiu a její evoluci od andělského vědomí. Andělské vědomí je řídící síla za zmíněnou kosmickou dimenzí změn. Jestliže se tak stane, je tu nebezpečí pro Zemi ve zpomalení nebo ztracení síly ke kosmickým proměnám.

Toto je okamžik pro podporu Gai, Matku Života. Jestliže andělské vědomí bude odděleno od Země, pak plynulá transformace naší domovské planety může být zastavena.

Najdi svůj vlastní způsob, jak získat zkušenost popsané situace nebo způsob podpory por Gaiu v tomto okamžiku. Můj návrh je, aychom pracovali na tomto tématu společně následujícím zůsobem:

  • Je možné meditovat sám nebo v napojení na imaginární skupinu, která pracuje na projektu Meditace měsíce. V tomto případě si představuj, že vytváříme společný kruh, který se pohybuje spolu.
  • Představ si, že se noříš přímo do hlubin Země a uvědom si, že tělo planety je první ze všech forem vědomí.
  • Ukotvi se v hloubi Země pomocí velkého množství jemných ale pevných kořenů.
  • Pak stoupej směrem k zemskému povrchu a kořeny vezmi s sebou.
  • Až dosáhneš povrchu, dej si přestávku, aby ses naladil na horizontální síť Života.
  • Pokračuj vzhůru ke kosmickým výšinám a trs kořenů vezmi s sebou.
  • Tady ve výškách kosmu si představuj, jak se spojuješ s andělským vědomím. Dej si čas. Podívej se, jak je cítíš.
  • Pak klesej do hlubin Země a zůstaň stále v kontatku s andělským vědomím, aby se znovu navázalo spojení mezi andělským vědomím a esencí Gai.
  • Doporučuji několikrát opakovat pohyb nahoru a dolů tímto způsobem. Meditaci ukonči, když opět kleneš směrem dolů k Zemi na její povrch.
Zpět