Pestré & jedlé Dejvice 

Velmi citlivě vnímám souvislosti obytného a krajinného prostoru. Bydlím v Dejvicích. Krásná čtvrť. Žije se tu parádně. Až na pár věcí, které mi nedaly delší dobu spát. Řídím se 'když něco chceš změnit, tak o tom nemluv a udělej to.' Už na počátku léta 2016 jsem začala připravovat projekty, kterými jsem pak oslovila místní úřad. Proběhlo několik schůzek s místostarosty Evou Smutnou a Martinem Poláchem, v Kanceláři architekta s Bohumilem Beránkem. Vyjadřovali podporu tomuto projektu.   

Na podzim roku 2016 jsem poslala Městské části Prahy 6 dva projekty do soutěže 'Nápad pro Šestku', proměnit veřejný prostor ve vyživující oázy. Respekt, úcta, člověčina, propojení odděleného, naplněný život ve městě. Týkaly se městské krajiny od Flemingova náměstí po park L.Cardénase a W.Brandta na Praze 6.

Tento projekt vznikl s Alenou Gajduškovou. Doplňuje chybějící přirozené úrovně zeleně, pestrost trvale rostoucích květin, jedlých keřů a cibulovin. V parku N.Tesly navrhujeme divoký ovocný sad s posezením v ulicích pod stromy trvalé podsady květin a v parku na Flemingově náměstí popínavé kytky ke vzrostlým dubům. Vnášíme tak vizuální jemnost, pestrost a zároveň užitečnost do tohoto pásu zeleně, který bude podporovat dobrý Život na mnoha úrovních.

A jak to dopadlo? Ve veřejném hlasování soutěže 'Nápad pro šestku' jsme nevyhráli. Nevzdala jsem to. Požádala městkou část Prahy 6 pouze o souhlas s realizací Pocty krajiny a lidem, kde se jedná o umístění geo-litopunkturních stél. Investora jsme měli. Žádné peníze jsme od města nežádali. Dne 25.1. 2018 přišel dopis MČ Prahy 6 s nesouhlasem. Důvody cituji: 'Ve veřejném prostoru jsou zpravidla umísťována umělecká díla, pomníky, sochy a prvky, které vždy odkazují na společné povědomí o jejich smyslu či záměru, toto povědomí je zpravidla sdíleno širší veřejností. Jedná se převážně o připomínky historických nebo významných činů, události anebo osobnosti. Artefakty, které jsou úzce náboženské, mystické anebo esoterické povah a splňují roli pro malou skupinku lidí či jednotlivce, nejsou pro veřejnost vhodné. Představují symboly spíše soukromého a intimního rázu a hrozí tak, že nebudou veřejnosti sdíleny či pochopeny.' Ing. Jana Jelínková, vedoucí Kanceláře architekta

Chápete umělecká díla umísťovaná ve vašem okolí? Líbí se vám?