Cvičení Gaia Touch v krajině, základy geomantie.

Cvičení Gaia Touch je takový druh jógy, kombinace pohybů těla, dechu a představivosti. Toto cvičení nás zcitlivuje a slaďuje s právě probíhajícími proměnami Země a její multidimenzionální realitou. Když je cvičíme v krajině, podporujeme tím i daná místa a jejich bytosti.

Země zvýšila své vibrace a tomu se potřebujeme přizpůsobit. Dosavadní struktury, prostory, hodnoty se stávají stále více nejisté a prázdné. Cvičení Gaia Touch podporuje naší schopnost sladit se s nově vznikající realitou, s novým způsobem tvoření a nově se uzemnit. 

Autorem Gaia Touch cvičení je Marko Pogačnik,(1943), slovinský geomant, umělec, sochař. Inspirací mu byly a jsou elementární a další bytosti mnoha posvátných míst Země. Jak říká:  'Bytosti Gaie nabídly nám, lidským bytostem, pomoc lépe se sladit s vícerozměrnou povahou naší domovské planety a s ostatními obyvateli různých úrovní reality.' 

Marko Pogačnika znám od roku 2006. Pracovali jsme na mnohých geomantických projektech. V současné době překládám jeho nejnovější knihu Tanec s proměnami Země, průvodce výzvami současné doby. UNESCO jmenovalo Marka umělcem míru v roce 2016.

Setkáme se na různých místech České republiky, abychom procítili různé kvality. 

 

Témata cvičení:

- osvobození se od strachu

- nový způsob uzemnění  

- nové principy tvoření

- navázání vztahu s rostlinami a zvířaty  

- nová úloha ženského a mužského principu v nás

- prozkoumáme vztah mezi rovinou příčin a našim projeveným světem.

 

Červenec   20-21.07.2019 - Orlické hory

Září            06-08.09.2019 - Adršpach

Říjen          04-06.10.2019 - Praha

Listopad     08-10.11.2019 - u Brna    

 

Příspěvek: 2.500 Kč.  

Jídlo a ubytování není v ceně.

Zaplacením zálohy minimálně 14 dní před konáním semináře si rezervujete místo. Počet míst omezen.

Zálohu 1.000 Kč zašlete na účet Raiffeisenbank, a.s. 2079190001/5500. Zároveň mi pošlete mail (iveta.sugarkova@gmail.com) pro zaslání detailů k semináři.

Děkuji a těším se na společné tvoření !