C(t)NOSTI - touhy po dobrém životě

Projekt podporující rozvinutí potenciálu lidství 

 

Jádrem konceptu byly následující otázky:

 

1. Můžete říct co je ctnost?

2. Znáte ctnost, kterou by bylo dobré žít právě v dnešní době?

3. Jak prakticky se má tato ctnost projevit v běžném životě?

4. Jak si představujete dobrý život,

5. Dá se žít dobrý život bez ctností?

6. Můžete jmenovat člověka, který žije některou, vámi jmenovanou, ctnost?

 

Těmito otázkami byli osloveni různí lidé, různého věku, společe nského postavení a profesní, v období 2008 - 2010. Byli přizváni autoři, skupiny, organizace a společnosti aktivně činné v kultuře, vědě, životním stylu, vzdělávání, umění, geomantii, architektuře, hudbě a dalších.

 

Asi ne náhodou odpovědmi výše uvedené otázky byly archetypální kvality: pravda, láska, cit, víra, spravedlnost, vůle, pokora, být si vědom/odpovědnost, harmonie, vědění, moudrost, tvorba.  

A tyto tužby po dobrém životě byly ve formě kosmogramů vloženy vedle sochy Karla IV. do dlažby na Křižovnickém náměstí v Praze, na místě dřívějšího Juditina mostu. Více najdete na www.cultura.cz/akce.

 

A můj příběh? Jan Tajboš, tahoun a hlavní realizátor tohoto projektu (Cultura In Forma Bohemia, www.cultura.cz), mě oslovil počátkem roku 2009, zda bych chtěla nějak přispět k tomuto projektu. S nadšením jsem odpověděla, že ano a složila se z toho na týden s horečkou. Není divu. Byly to necelé dva roky, co jsem opustila 'normální' život 9-17h v korporaci v roli daňového poradce a moje osobní síla byla stále ještě dost deformovaná dosavadním 'normálním a normovaným' životem. 

 

V květnu 2009 jsem přispěla svou produkční a improvizační dovedností při první velké veřejné prezentaci tohoto projektu. A podruhé pak vytvořením kosmogramu pro kvalitu 'být si vědom / odpovědnost'. 

 

Z odstupem času jasně vnímám hodnotu a přesah této tvorby. Dodnes mi tento projekt dává smysl a radost, kdykoliv si na něj vzpomenu. Když jsem v blízkosti Karlova mostu, vždy se jdu 'dobíjít'. A vím, že TO funguje mimo čas a prostor. A tak si C(t)NOSTI získávají pozornost stále širší veřejnosti. 

 

Jako daňový poradce jsem nikdy neprožívala radost z průběhu své tvorby. Naopak, jen samý časový stres a strach z kontrol různých institucí. Bylo to ceněno penězi velmi dobře. Jak podivně TO máme ve společnosti nastaveno ?! Co je dobré pro Člověka a kultivuje Lidství, a mám teď na mysli i práci učitelů, zdravotních sester, pečovatelek v seniorských domech apod., není dobře ceněno penězi. Dovolím si tvrdit, že co je proti člověku je ceněno penězi velmi dobře.  No k čemu je dobrý manažer korporace? Těším se, až to bude naopak. Až manažerské platy budou brát lidi co pracují s lidmi a pracují s láskou.