Svobodné peníze pro všechny aneb o nepodmíněném základním příjmu

Představte si, že máte ekonomickou jistotu. Jste si jistí, že máte kde bydlet, že máte co jíst, že se můžete vzdělávat, máte zajištěnou zdravotní péči a kulturu. Co byste dělali se svým časem? Se svým Životem? Jaké své sny byste začali uskutečňovat? 

Tyto otázky jsou velmi znepokojující pre všechny, co chtějí zůstat bez_mocní. A ne_mocná mysl hned vymyslí tisíc námitek, proč by to nešlo.

A ono to jde. Tato idea stará už 500 let se konečně stává realitou dnešních dnů. Asi první byl Thomas Moore, kdy v roce 1516 v knize Utopie navrhoval, aby nemajetní lidé nebyli trestání, když kradou pro svoji obživu. A po něm tuto ideu rozvíjela řada dalších. Sice v našich zeměpisných šířkách to vypadá, že 'přituhuje', ale kdo ví, jak to je. Co když jsou to poslední záškuby 'mrtvoly'?  Idea nepodmíněného základního příjmu je součástí programu některých politických stran v ČR i v Evropě. V mnoha zemích světa je už v určitých formách zaveden nebo se právě zavádí. Bylo realizováno mnoho experimentů o lidském chování po zavedení základního příjmu. A já se ptám, proč to, co slouží Člověku je tak těžké uskutečnit? Co má skutečnou hodnotu? Peníze či lidský život?  Pojďme prakticky zkoušet, jak rozvinout lidský potenciál člověka.

Penězi se neodměňuje to, co je lidské, dobro, cit. Penězi odměňujeme schopnost přesvědčit jiné, aby vám dali peníze. Tak vlastně odměňujeme 2%  mocných skrze vysilující otročinu zbylých 98% lidí, na penězích životem závislých. To je ne_lidská společnost. Udělali jsme velký technologický pokrok, zrychlujeme, zmenšujeme, a žádný sociální pokrok. Člověk se i dnes strachuje o přežití. Strach je hlavním nástrojem řízení v korporacích. Strach je hlavním nástrojem řízení státu a společenského uspořádání. Peníze jsou používány jako trest. Pokuty, penále, exekuce. Zlo_vůle legislativy a úředníků roste. Pozor!

Často jednáme se strachem i v intimních vztazích, v rodinách, s přáteli. Závodíme o přežití, věnujeme spoustu času získávání peněz. To je velké plýtvání časem a životy. Některým se podařilo spojit své koníčky do výdělečné činnosti. Dělají, co je baví a přináší jim to peníze. A kolik jich je mezi námi? Většina tráví většinu svého času obstaráním si peněz na základní život. Co by se stalo, kdybychom začali obohacovat svět tím, co umíme nejlépe, našimi jedinečnými dary, přirozeností a v tempu, které nám přináší radost? Vše by se rázem proměnilo kvantovým skokem. Rigidní monstra šířící strach se sesypou jako domeček z karet. Určitě !

Jak říká Erich Fromm 'Pokud má svoboda něco znamenat pro prosté lidi, musí zahrnovat i svobodu ekonomickou.' Dát všem dostatek peněz na základní Život, bohatým i chudým, uvolní obrovský lidský potenciál. Lidská přirozenost je být sociální, spolupracující a něco tvořící. Věřím, že lidské touhy a motivace jsou silnější než strach. Na Zemi je dostatek a přebytek všeho pro všechny. Jen to trochu jinak uspořádat a přerozdělit.

Zpět