Přichází Nové

Objevuji cit slovem se vyjádřit.

Až v právu bude láska a myslet srdce běžností, ta zem bude krásná, plná sladkých petstrostí.

Muž a žena spolu tvořit by měli, by na moudrost světa nezapomněli.

Jedno mi věř, žena moudrá je, život dává a miluje. Bez ní už to nepůjde. Nezapomeň na ni, přizvi ji k sobě bez váhání.

S humorem žít a pravdu znát, do hlubin odvahu mít se podívat.

Moudrost Věků probouzí se v tělech. Proměny světa v radost pro Člověka, až hnůj vykydáme cele.

Zpět