Přichází Nové

Objevuji cit slovem se vyjádřit. Až v právu bude láska a myslet srdce běžností, ta zem bude krásná, plná sladkých petstrostí. Muž a žena spolu tvořit by měli, by na moudrost nezapomněli. Jedno mi věř, žena moudrá je, život dává a miluje. Bez ní už to nepůjde, nezapomeň na ni, přizvi ji k sobě bez váhání. S humorem žít a pravdu znát, do hlubin odvahu mít se podívat. Moudrost věků probouzí se v tělech. Proměny světa v radost pro Člověka, až hnůj vykydáme cele.

Zpět