Peníze jsou krev společnosti

V každém člověku proudí krev. Krev předává vše potřebné každé buňce. Krev zajišťuje výživu, ochranu, rovnováhu a teplo všem buňkám v těle. Každá buňka lidského těla je stejně důležitá. Srdce ani mozek se nepovyšují nad játra či tlusté střevo. Srdce i mozek nechávají kolovat krev volně v celém těle. Všechny buňky dostávají, co potřebují. Bez zásluh, jen proto, že existují. Společně tvoří Celek, funkční lidské tělo. Potřeby buněk jsou v různém období jejich života různé. S respektem k jejich proměnám krev stále proudí a nabízí potřebné a nepotřebné odvádí pryč. Pořád a stále dokola po celý život lidského těla. Tento princip je archetypální a velmi důležitý. Pojďme si z něj vzít příklad pro utváření lidské společnosti a nové kultury, kultury lidství. Víte, že kultura z laitnského slova „cultura“ znamená „to, co je třeba pěstovat“? Ano, potřebujeme pěstovat lidství a ne kult peněz či společenského postavení. Aby bylo jasno, kult znamená zbožštění a přehnáné uctívání. 

Společnost tvoří lidé. Každý člověk je buňkou společnosti, buňkou lidské civilizace. Při současném nastavení peníze mají funkci ve společnosti stejnou jako krev v lidském těle. Člověk potřebuje k životu kvalitní vzduch, kvalitní vodu, kvalitní půdu jako zdroj hodnotného jídla, teplo a střechu nad hlavou. Zatím neumíme jinak, než si toto vše koupit za peníze. Ovšem oběh peněz ve společnosti není tak samozřejmý jako oběh krve v lidském těle. Některé buňky společnosti se prohlásily za důležitější a zadržují životadárnou krev společnosti, peníze, pouze pro sebe. Dovedete si představit, že by totéž udělala mozek tlustému střeva?! Jen si to představte a domyslete až do konce...

Samozvané „důležitější“ buňky ponižují a zastrašují ty ostatní. Nutí je k stále větším a rychlejším výkonům za stále menší výživu a jistotu, za peníze. Vzniká ohromná destrukce všeho a všech. Důležitější buňky doslova zastavují život na všech úrovních. Radost a smích se proměňují ve starosti, péče v násilí. Místo, aby řídícíbuňky řídící společnosti podporovaly rovnováhu Celku, zvyšují nerovnováhu na všech úrovních. Jakákoliv nerovnováha je dlouhodobě neudržitelná. Je jen otázkou času kdy současné kruté a perverzní nastaveníspolečenských pravidel lidé nevydrží.

Existuje vesmírný zákon dynamické rovnováhy. Věřte, vesmírné zákony platí, i když nejsou psané. Každá přílišná nerovnováha jednou zkolabuje vlastní sebedestrukcí.

Nyní stojíme na rozcestí. Jedna cesta vede k totální materializaci a robotizaci společnosti, totální kontrole nad jednotlivcem. Vše bude zabetónované, zastavěné, otrávené. Druhá cesta vede ke spolupráci, společné tvorbě, ve které si každý může najít své plnohodnotné místo. Kudy se rozhodneš jít ty? Země jako vědomá bytost v tom má jasno :).

Dle mého názoru, až peníze jako krev společnosti začne proudit ke všem v dostatečné míře, bude todobrý začátek organické proměny rigidních institucionalizovaných život odčerpávajících struktur. 

Za projeveným světem ve hmotě existuje ohromný neviditelný svět sil a neviditelných bytostí. Můžeme ho nazvat světem duchovním, spirituálním. Tento nehmotný rozměr lidské existence potřebujeme rozvíjet a udělat pro něj plnohodnotné místo v naší kultuře lidství.

Všechny buňky lidské civilizace, všechny lidské bytosti mají právo na svůj vlastní důstojný život bez žádných dalších podmínek. A je mnoho cest, jak to začít uskutečňovat. Přeji nám všem dobrý život.


 

Zpět