O co tady jde?

Hodnota Člověka.  Co to je? Jak se měří? Tím, kolik vyděláváě? Jak velký majetek máš? Jak hodnota Člověka zapadá do společenského konceptu „mlč-seď a nic se ti nestane“?! Trocha očkování pro krotké chování. Pak 20 let nehybně ve školní lavici,  tvůj Duch opouští ulici. K tomu jídlo bez chuti a bez zápachu. Mysl přeplněná informacemi. Tělo naprosto strnulé. City a emoce zakázány společenskou morálkou. BIO ROBOT. A že se Tě to netýká?! Opravdu ?!

Peníze jsou trestem v legislativě. Peníze jsou daní, že jsme se vůbec narodili. Peníze jsou moc a plodí bezmoc. Myšlení je záměrně udržováno v úrovni přežití. U většiny lidí většinu mozku zabírá hlavní myšlenka  “kde vzít peníze na život”. Tvořivost kvete, když máme pevné základy. Maslowova hierarchie lidských potřeb je snad všem dobře známá ! Žijeme v době, kdy by měla být volně dostupná seberealizace Člověka a naše společnost produkuje čím dál více bezdomovců a lidí na hranici chudoby. Jdeme opačným směrem.

Člověk je tady na Zemi, aby poznal své osobní dary, probudil se k lidství. Hrát si, zkoušet, zažívat, smát se, tvořit dobré vztahy, vyjadřovat svoji pravdu. Člověk je příliš krásná bytost, než aby strávil život ve strachu o přežití, ve strachu z ponížení v kolektivu egoistů a korporátních psychopatů.  

Těším se na dobu, až bude Člověk hodnocen a společensky uznáván a třeba i penězi odměňván podle úrovně svého vědomí, podle frekvence, kterou vyzařuje !  Řídit stát, firmy, nemocnice, vědecké ústavy a podobně budou moci pouze lidé, světelné bytostis určitou frekvencí a výše. To oni budou určovat pravidla hry Stát – Člověk - Celek. 

 

Zpět