Krev těla, peníze společnosti

V každém člověku proudí krev. Krev distribuje potřebné do každé buňky. Každá buňka lidského těla je stejně důležitá. Srdce ani mozek se nepovyšují nad jástra či tlusté střevo. Srdce i mozek nechávají kolovat krev volně po celém těle. Všichni dostávají, co potřebují. Bez zásluh. Jen tak, protože existují. Existují v jednom celku zvaném lidské tělo. Potřeby buněk jsou různé v různém období jejich života. S respektem k proměnám potřeb buněk krev stále proudí a nabízí potřebné, odvádí nepotřebné.

Společnost tvoří lidé. Každý člověk je buňkou společnosti, možno říci buňkou lidské civilizace. Při současném nastavení společnosti peníze plní funkci krve v lidském těle. Pravdou je, že člověk potřebuje k životu kvalitní vzduch, kvalitní vodu, kvalitní půdu jako zdroj jídla, tepla a k tomu střechu nad hlavou. Zatím nelze jinak, než toto si koupit za peníze. Ovšem oběh peněz ve společnosti není tak samozřejmý jako oběh krve v lidském těle. Některé buňky společnosti se prohlásily za důležitější a zadržují života_dárnou energii peněz pouze pro sebe. A s “mentálním” bičem v ruce ponižují ostatní buňky. Nutí většinu lidí naší civilizace k stále větším výkonům za stále menší výživu.

Veledůležité buňky se dočista pomáty na rozumu. Vydírané a ponižované buňky zajišťující blaho_byt veledůležitým buňkám jednou umřou hlady nebo totálním vyčerpáním. A pak přijde řada na ty veledůležité, umřou taky. Každá přílišná ne_rovnováha jednou zkolabuje vlastní sebedestrukcí. Možná pak začne život nový.Možná nové buňky nové společnosti si vezmou poučení a budou pečovat o sebe navzájem. Všechny buňky lidské civilizace jsou stejně důležité a mají svůj osobní úkol a odpovědnost. Žít svůj vlastní život.

Dovedete si představit, že by buňka mozku vnucovala svoje pravidla žití buňce tlustého střeva? To je opravdu hodně na hlavu...

Zpět