Erich Fromm - k rozsáhlejší svobodě se základním příjmem

„Ovšem takový systém by byl nejen počátkem skutečné smluvní volnosti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, neobyčejně by se také rozšířil rozsah svobody v mezilidských vztazích v každodenním životě. Podívejme se na několik příkladů.

Každý, kdo je dneska zaměstnaný a jeho práce se mu nelíbí, cítí se často nucen v ní pokračovat, protože nemá prostředky, aby mohl riskovat zůstat byť jen měsíc nebo dva bez práce. Totiž, když se svého místa vzdá dobrovolně, nemá přirozeně žádný nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ve skutečnosti však sahají psychologické následky této situace mnohem hlouběji. Již sama skutečnost, že nemůže riskovat propuštění, vede snadno k tomu, že má strach ze svého šéfa a všech, na nichž je závislý. Bude mít zábrany jim odporovat. Bude se jim zkoušet zalíbit, bude zaujímat submisivní postoj, protože má neustále strach, že by ho šéf mohl vyhodit na ulici, když se zkusí proti němu prosadit.

Nebo si vezměme někoho, kdo cítí ve čtyřiceti přání, pustit se do úplněj iné aktivity, pro níž ale potřebuje jedno-dvouletý výcvik. Poněvadž v podmínkách pouhého garantovaného existenčního minima by takové rozhodnutí znamenalo, že by musel vystačit s minimálním komfortem, vyžadovalo by to veliké nadšení a  zaujetí pro jeho novou oblast činnosti. Proto by takové rozhodnutí učinili jen ti skutečně pro tu činnost nadaní a zainteresovaní.

Další příklad: žena, žijící v nešťastném manželství a která svého muže neopustí jen proto, že by si nemohla během doby, potřebné k vyškolení pro nějakou práci, sama obstarat živobytí.

Nebo pomysleme na nezletilého, který žije v těžkém konfliktu s neurotickým nebo destruktivním otcem, a jehož duševní zdraví by bylo zachráněno, kdyby mohl svobodně opustit svoji rodinu.

Zkrátka, stěžejní nátlak, spočívající v ekonomice, by byl v obchodních i soukromých vztazích eliminován a každému by byla vrácena jeho svoboda jednání.“

 

Erich Fromm (1982): Wege aus einer kranken Gesellschaft. Eine sozialpsychologische Untersuchung. (Cesty z nemocné společnosti. Sociálně-psychologický průzkum.) Vyšlo v nakladatelství Ullstein Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, Wien.

 

Z němčiny přeložil Bohumil Macháček

Zpět