Besedy o penězích a nepodmíněném základním příjmu

Peníze na život a potenciál lidství, jak spolu souvisí?

- svoboda k práci,

- smysluplný život,

- kvalitní výrobky a služby,

- organicky se proměňující společnost,

- a další témata, která přijdou s vámi...

Peníze jsou větší tabu než sex. Považuji za důležité otevřít pandořinu skříňku. Učinili jsme lidský život závislým na penězích, přičemž jejich zdroj není každému zaručený. A jak z toho ven? 

Nepodmíněný základní příjem je v Evropě, Americe i Asii diskutován už po více než tři desetiletí a přesto u nás téma stále dost neznámé. Historicky je o něm zmínka již roku 1515. V současné době máme příznivé  výsledky mnoha experimentů, které proběhly po celém světě. prokázaly zvýšení kvality každodenního života člověka.

Ovšem bude nutné přijmout velké celospolečenské změny. A jak na ně? Pojďme se o tom všem bavit otevřeně, ať se věci hýbou ve prospěch obyčejného člověka.

 

Od 25. září 2020 do 24. září 2021 se sbírají podpisy za nepodmíněný základní příjem jako základního práva EU. Buďte u toho. Sbírejte podpisy. 

Ozvěte se, uspořádáme besedu ve Vašem městě, škole, firmě...