Zajímám se o kvalitu a krásu životního prostoru, který rozvíjí člověka. Krása proměňuje !

 

Designový úKLID -  ůklidem věcí doma či v práci si uklidíme i myšlenky a emoce, rozproudíme energii na více úrovních. Klid a radost jsou dobrý základ dobrého  života. Základem je vyřídnout k podstatnému. Smysl má žít vlastní design, vlastní dary a talenty. Designové může být cokoliv bez ohedu na soudobé módní trendy.

 

Cvičení Gaia Touch - Geniálně jednoduchá a účinná cvičení pro současnou dobu tranformace. Slaďuje člověka s procesy proměn Země. Rozvíjí vícerozměrné vnímání.  Autorem je Marko Pogačnik ve spolupráci s bytostmi Země. S radostí je předávám dále. Geomantie je součástí mého každodenního života od roku 2006.