smyslu_plný život

 

Co dává životu smysl?  

Co potřebujeme k naplněnému životu? 

Co je opravdu důležité?

 

Zajímám se i životní prostor.

Tvořím prostory síly, domovy, zahrady.